Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГАРАНЦИЯТА ПО ВЛОГОВЕТЕ ЩЕ НАРАСТВА ВСЯКА ГОДИНА

Българското правителство е поело ангажимент до приемането на страната ни в ЕС гаранцията по влоговете на граждани и фирми в банките да се изравни с тази на държавите от Общността. Това означава, че тя трябва да стане 20 хил. евро, или 40 хил. лева. И ако приемем за чиста монета обещанията на политиците, че страната ни ще бъде част от ЕС през 2007 г., това значи, че отсега нататък всяка година гаранцията по депозитите у нас трябва да се увеличава с по 6 хил. лева. Според председателя на УС на Фонда за гарантиране на влоговете Милети Младенов, това не налага да се увеличи годишната вноска, която банките правят във фонда и която е равна на 0.5% от размера на депозитите на граждани и фирми към края на предходната година. Милети Младенов смята, че може да се промени методиката за определяне на тези вноски, като всички банки бъдат класирани по определен рейтинг и всяка от тях плаща вноска, която е изчислена съобразно риска й. Например банките с по-висок риск ще плащат всяка година по 0.7% от размера на депозитите в тях, а тези с по-нисък риск - 0.3 процента.В средата на юли 2002 г. парите, с които разполага Фондът за гарантиране на влоговете, надхвърлят 150 млн. лева. Тази сума позволява на институцията да изплати на гражданите и фирмите депозитите им до 10 хил. лв., дори всичките единадесет банки с балансово число под 100 млн. лв. да бъдат обявени в неплатежоспособност едновременно. Фондът може да изплати със собствени средства гарантираните суми и във всяка една от осемте банки от трета група, където влизат кредитни институции с балансово число до 300 млн. лева. Парите няма да стигнат само ако в несъстоятелност бъде обявена някоя от първите седем по размер на активите банки в страната. Но и при това положение фондът ще е в състояние да се справи с изплащането на полагащите се на граждани и фирми суми до 10 хил. лв, тъй като ще може да вземе заем, който ще е гарантиран от държавата.Институциите за гарантиране на влоговете са сравнително нови структури дори и за Западна Европа. Дейността им за държавите в ЕС се регламентира с т.нар. Втора директива на Европейската комисия. Но и там са дадени само най-общи насоки за дейността им. Конкретните принципи и правила ще се разработват от учредената в началото на 2002 г. Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозитите. В нея членуват институции от 36 държави от цял свят, между които и българският Фонд за гарантиране на влоговете. Асоциацията, която е под егидата на Базелската банка за международни разплащания, се ръководи от деветнайсетчленен изпълнителен съвет, в който участва и Милети Младенов. Той е и председател на един от постоянните комитети към асоциацията, която отговаря за международното сътрудничество.Според Младенов, повечето институции за гарантиране на влоговете в света са изправени пред предизвикателството да се реформират от обикновени платци на гарантирани влогове във фалиралите банки в структури, които контролират осребряването на активите на обявените в несъстоятелност кредитни институции. В България например това ще стане след приемането на Закона за банковата несъстоятелност, който предстои да бъде гласуван в пленарната зала на Народното събрание на второ четене.

Facebook logo
Бъдете с нас и във