Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Фондът за гарантиране на влоговете плати още 30 млн. лева

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) погаси частично и предсрочно 30 млн. лв. от сумата на заема, отпуснат от централния бюджет по договора за заем, сключен между Република България и ФГВБ на 3 декември 2014 година. Той бе за финансиране на недостига на средства за изплащането на гарантираните влогове на вложителите в КТБ АД след отнемане на лиценза й. Това съобщи финансовото министерство на 11 юли. Това е второто такова погасяване по заема, с което общият размер на предсрочно погасената от ФГВБ главница достигна 1.175 млрд. лева.

Остатъкът от главницата в размер на 500 млн. лв. също ще бъде възстановен преди падежа на заема - това планира фондът.

Следващото частично предсрочно погасяване ще бъде извършено, след като съдът по несъстоятелността се произнесе окончателно по постъпилите жалби срещу одобрената от ФГВБ първа частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на КТБ АД.

Заемът според договора между финансовото ведомство и фонда е за сума до 2 млрд. лв., от които ФГВБ е усвоил 1.675 млрд. лева. Лихвеният процент по него е фиксиран в размер на 2.95%, а лихвените плащания се правят веднъж годишно на 15 април. Според договора заемът трябва да бъде погасен еднократно през 2020 г., но е предвидена и възможност за цялостно или частично предсрочно погасяване. Общият размер на изплатените лихви по заема през 2015-2016 г. възлиза на 104 572 246.58 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във