Банкеръ Daily

Финансов дневник

Фирмените депозити се увеличиха с близо половин милиард

Централната банка отчете ръст на депозитите и на печалбата на банките в страната. Това се вижда от данните за Състоянието на банковата ситема за май 2017-та.

Спрямо края на април общите активи на банковата система нарастват с 0.4% до 93.4 млрд. лева. Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане бележи растеж с 2.4%, а делът ѝ в активите достига 20 процента.

При депозитите в банковата система през месеца е отчетено увеличение с 0.6% до 79.7 млрд. лева. Най-сериозно се увеличават спестяванията на фирмите растат - с 478 млн. лв., както и депозитите на кредитните институции - с 66 млн. лева. Депозитите на домакинства обаче бележат спад - от 27 млн. лв., същото се случва и със спестяванията на финансовите предприятия, като застрахователи, пенсионноосигурителни дружества и инвестиционни посредници - те се свиват с 31 млн. лева

В края на май 2017 г. натрупаната печалба на банковата система възлиза на 526 млн. лв. (при 502 млн. лв. за същия период на 2016 г.). Разходите за обезценка на кредитите и вземанията за първите пет месеца на 2017 г. са 207 млн. лв. (при 276  млн. лв. година по-рано).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на май 2017 г. е 11.9 млрд. лева. През месеца той е намален с 0.5% главно поради разпределяне на дивиденти.

Ликвидната позиция остава стабилна. През месеца ликвидните активи се увеличават с 1.6% до 30.5 млрд. лева. Коефициентът на ликвидност, изчисляван по Наредба No 11 на БНБ, се повишава до 37.87 процента.

Разпределение на банките по групи към 31 май 2017 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във