Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФИНАНСОВОТО ВОЙНСТВО ЗАХАПА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Сметната палата стана обект на остра атака заради заключението в одитния доклад на проф. Иван Душанов, в който се казва, че през юли 2003 г. ръководството на БНБ без правно основание е изразходвало 653 хил. лв. за допълнителни възнаграждения на своите служители.Веднага след публикуването на доклада в началото на юли 2004-а УС на Централната банка категорично отхвърли тази констатация. Но ако проф. Душанов си е мислил, че БНБ ще се ограничи само с това, дълбоко се е заблуждавал. През седмицата управителният съвет е изпратил писмо до председателя на палатата Георги Николов, в което се казва, че в получения от банката доклад на проф. Душанов няма препоръки. Нещо повече, той се различава от доклада, публикуван на ИНТЕРНЕТ-страницата на Сметната палата. При сравненията между двата доклада се оказало, че в документа, изпратен до БНБ, липсват абзаци и са добавени нови текстове. В крайна сметка УС на БНБ настоява да бъде запознат с валидните констатации и препоръки на Сметната палата и съответстващите им мерки, които следва да предприеме Централната банка. В писмото си до палатата УС на БНБ прилага становища на главния ревизор на банката Райка Онцова, на одитора си Кей Пи Ем Джи и на министъра на финансите Милен Велчев. Във всички тях под една или друга форма се казва, че решението от юни 2003 г. за изплащане на допълнителни възнаграждения на служителите на БНБ в размер на 653 хил. лв. е съобразено с всички законови и вътрешнонормативни документи. Най-конкретно в това отношение е мнението, изразено от Кей Пи Ем Джи, и затова е добре то да бъде цитирано точно:Съгласно чл. 23, ал. 3 от Закона за БНБ Трудовото възнаграждение на служителите на банката се определя от управителния съвет, но то не може да е по-ниско от средното възнаграждение на служителите със съответни функции в други банки в страната. Трудовото възнаграждение се състои от основно и допълнително възнаграждение, включително премии и бонуси. Така, на основание и по силата на чл. 23, ал. 3 от Закона за БНБ, управителният съвет има всички правомощия и се явява компетентният орган, определящ трудовите възнаграждения в банката, включително основните и допълнителни такива.Относно размера на трудовото възнаграждение на служителите на банката законодателят е поставил изрично ограничение само за долната му граница - то не може да е по-ниско от средното възнаграждение на служителите със съответни функции в други банки в страната, с цел задържане на висококвалифицирания персонал на банката. По тълкувателен път може да се приеме, че горната граница на трудовото възнаграждение, включително допълнителното възнаграждение, не може да надвишава приетите от Народното събрание разходи за работна заплата в бюджета на БНБ за съответната година (чл. 48, ал. 1 от ЗБНБ ). За 2003 г. приетите от Народното събрание разходи за работна заплата в бюджета на БНБ възлизат на 13 208 хил. лева. Изплатените от БНБ за същата година трудови възнаграждения, включително допълнителните такива, са в размер на 12 984 хил. лв. (изпълнение от 98.3%), т. е. те не надвишават и са в рамките на приетите от Народното събрание разходи за работна заплата в бюджета на БНБ за 2003 г. и в този смисъл размерът на изплатените допълнителни възнаграждения е правилно определен и законосъобразен, се казва в становище на Кей Пи Ем Джи. След изложените от одиторската компания мотиви трудно ще се намерят аргументи в подкрепа на позицията на проф. Душанов.В полза на БНБ е и писмото на финансовия министър Милен Велчев до УС на Централната банка, в което се казва: От гледна точка на бюджета ефектът от решението за допълнително възнаграждение за персонала на Българската народна банка е уместно. По-солидна защита от тази емисионната ни институция едва ли може да получи. Само че УС на БНБ няма да се примири единствено с предоставянето на аргументи в своя полза. Твърди се, че членовете на управителния й съвет ще искат да получат изрично становище на Сметната палата, че предоставянето на допълнителните възнаграждения през юни 2003 г. е законосъобразно. Служители на Централната банка със сарказъм припомнят, че преди време в друг одитен доклад проф. Душанов е скастрил Министерството на културата за превишените разходи за покупка на букети. Само че БНБ не е цветарски магазин, а Иван Искров не е Божидар Абрашев и няма да се примири, че доброто име на ръководената от него институция е опетнено.

Facebook logo
Бъдете с нас и във