Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФИНАНСОВИТЕ ПИПАЛА НА БАНКА ДСК ОБГРЪЩАТ ПАЗАРА

Всичко под небесата - хората, които са гледали нашумелия филмов епос Герой, сигурно си спомнят, че под този девиз основателят на обединената китайска империя (неслучайно тя се е наричала поднебесната империя) Цин Шъхуан е провеждал военните си кампании. Подобна политика води унгарската банка ОТР (О Ти Пи) по отношение на пазарното присъствие на придобитата от нея през 2003 г. Банка ДСК. Унгарците са задължили мениджърите на спестовната институция да се освободят от миноритарните й дялове във всички дъщерни дружества и вместо това да основат нови дъщерни фирми. От края на 2003-а представители на ОТР и на Банка ДСК преговарят със застрахователната компания Булстрад за продажбата на своя дял - 36.36%, от капитала в Булстрад ДСК Живот. До края на март преговорите между двете страни буксуваха, тъй като вижданията им за цената, по която да стане сделката, бяха доста различни. В началото на април спестовната ни институция и Булстрад отново са си разменили оферти за цената и този път, според главния изпълнителен директор на застрахователната компания Румен Янчев, те са и били изключително близки. В момента не мога да кажа за каква цена сме се споразумели с Банка ДСК, но до месец (бел. ред - средата на май) би трябвало да сме уточнили с банката всички детайли по сделката и да закупим 36.36-процентния й пакет акции от капитала на Булстрад ДСК Живот, заяви за в. БАНКЕРЪ Янчев.Във финансовите среди се коментира, че първоначално на Булстрад е оферирана цена от 1.45 лв. за акция на Булстрад ДСК Живот с номинал 1 лв., но по време на преговорите тя е намалена до 1.35 лв. за една ценна книга. Но и Румен Янчев, и Николай Марев, който води преговорите от страна на Банка ДСК, категорично отказват да коментират конкретни числа по сделката.Междувременно Банка ДСК и собственикът й ОТР откриха процедура по създаването на свое дъщерноживотозастрахователно дружество с капитал от 2 млн. лева. На 13 април БНБ издаде разрешение на спестовната ни институция да притежава 26% от капитала ДСК Гаранция АД. Останалите 74% ще са собственост на унгарския застраховател ОТП - Гаранция, чийто едноличен акционер е банка ОТР. Основната дейност на дружеството ще бъде сключването на застраховки Живот по всички ипотечни и потребителския заеми, които банката отпуска на своите клиенти. Тук трябва да се каже, че кредитополучателите няма да плащат отделна такса за тази застрахова. Но услугата все пак не е безплатна. За всички експерти е ясно, че спестовната институция си избива тези разходи през таксите, комисионите и лихвите, които събира от гражданите по потребителските и ипотечните кредити. В случая става въпрос за доста солиден бизнес, тъй като в края на 2003-а общият брой на отпуснатите от спестовната ни институция заеми за граждани е над 450 000, а общият им размер 999.8 млн. лева. След като новата животозастрахователна компания заработи, в нея ще постъпват приходите от всички сключени застраховки Живот с кредитополучателите.Вестник БАНКЕРЪ научи, че до края на годината у нас ще бъде създадено и общозастрахователно дружество, в което Банка ДСК ще притежава част от акциите, но мажоритарен собственик отново ще е дъщерна структура на унгарската ОТР.Амбициите на собствениците на спестовната ни институция обаче не се ограничават само до застрахователния и банковия пазар. До средата на годината у нас ще бъде създаденакомпания за управление на активис капитал от 500 хил. лв., която по информация на в.БАНКЕРЪ ще е собственост на ОТР Асетс Мениджмънт - дъщерно дружество на банка ОТР. Според прокуриста на банката Николай Марев, новата компания ще управлява активите на ДСК Гаранция и на Спестовна пенсионноосигурителна кооперация Родина, в която Банка ДСК е собственик на 98% от акциите. Освен това бъдещото инвестиционно дружество ще създаде няколко пакета от ценни книжа (на базата на съкровищните бонове и облигации в левове, долари и евро, които притежава банката), които ще предлага на граждани и фирми. Компанията ще се занимава и с продажбата на акции на взаимните фондове, които се управляват от ОТР Асетс Мениджмънт, и ще предлага посреднически услуги при сделки с български ценни книжа. Очаква се, че този пазар тепърва ще се разраства много бързо главно поради две причини. Първо, защото, според прогнозите на много финансисти, през следващите три-четири години лихвите по депозити в България ще останат на сегашните ниски равнища - между 1.3% и 5% за влоговете в евро и долари, и от 2.5% до 6% по депозитите в левове. По тази причина се предполага, че все повече заможни хора ще насочат част от свободните си пари към взаимните фондове, които дават възможност за по-високи печалби, но пък инвестициите в тях са по-рискови. Според някои банкови дилъри всяка година българите влагат над 40 млн. евро във фондове, управлявани от дъщерни дружества на УниКредито (собственик на БУЛБАНК), на БНП-Париба (притежаваща 100% от БНП-Париба (България)), на Банк Аустрия (контролираща 99.8% от акциите на БИОХИМ) и т.н.Второ, самият фондов пазар у нас ще се развива много бързо, тъй като все повече фирми и банки ще набират финансиране, емитирайки ипотечни и необезпечени облигации. Общият номинален размер на емитираните до момента у нас корпоративни дългови ценни книжа е над 50 млн. евро, а търсенето на облигации на нашия пазар все още е много голямо. По тази причина посредническите услуги в сектора тепърва ще набират сила и ОТР смята да откъсне своето парче от него.Проектът за създаването на лизингова фирмаза продажба на автомобили е отложен за края на 2004 година. Николай Марев обаче уточнява, че тази идея трудно ще бъде осъществена, тъй като пазарът на нови автомобили в България е много малък - всяка година в страната се внасят и продават не повече от 15 хил. броя нови коли.При този обем на продажби развитието на лизинга на автомобили засега няма особено добри перспективи. Ние обаче работим по създаването на лизингова фирма на Банка ДСК, която ще се занимава с всякакви инвестиционни стоки, каза Марев. Според него все още не е уточнено дали Банка ДСК, или някое от дъщерните дружества на унгарската ОТР ще е мажоритарен собственик на лизинговата фирма. Най-вероятно обаче ще бъде избран вторият вариант, а Банка ДСК ще притежава миноритарен пакет от акции. Във вече съществуващите дъщерни дружестваБанка ДСК ще запази мажоритарното си участие Става дума за спестовно-кооперативна пенсионноосигурителна компания Родина, в която Банка ДСК притежава 98% от капитала и за фирмите ДСК Транссекюрити и ДСК Турс, където спестовната ни институция е едноличен собственик. Унгарците обаче настояват бизнеса и на трите компании да излезе от тясната им обвързаност с българската банка. За СКПОК Родина това ще е малко трудно, тъй като по-голямата част от бизнеса й е свързана с предлагане на осигуровки на клиенти на банката. Но очакванията на унгарците са, че ДСК Трансекюрити например, която е специализирана в инкасовите услуги, ще успее да сключи договори за превозване на пари и ценни пратки и с някои други банки, както и с големи фирми. На ДСК Турс - фирма, която притежава и управлява почивните бази на Банка ДСК, пък се възлагат надежди, че ще успее да се наложи в туристическия бизнес. Собствениците на спестовната институция обаче са наясно, че трябва да направят инвестиции за обновяването на почивните бази, които управлява дружеството, така че те да могат да привлекат както български, така и чуждестранни туристи. Този въпрос обаче е отложен за 2005 г., когато ще бъде решено какви суми ще бъдат вложени за обновяването на почивните бази и откъде точно ще бъдат взети те. Във всеки случай отсега е ясно, че Банка ДСК няма да прави допълнителни инвестиции в ДСК Турс. Вероятно и с това ще се заеме някоя от дъщерните фирми на банка ОТР, която също има дружество, работещо в областта на туристическите услуги. Унгарците не крият намерението си до края на 2004-а да изградят напълно облика на групата Банка ДСК. След създаването на общозастрахователно дружество, компания за управление на активи и лизингово дружество, спестовната институция ще стъпи във всички сегменти на финансовия пазар у нас и ще може да предлага комплексни пакети от услуги. Със създаването на тази банкова група унгарците ще постигнат и още една цел - да насочат към себе си приходите от всички възможни банкови и небанкови услуги. Това ще осигури на ОТР по-големи постъпления от българския финансов пазар. А целта е напълно оправдана, като се има предвид, че през октомври 2003-а унгарците инвестираха 311 млн. евро в покупката на 100% от акциите на Банка ДСК, които очакват да се върнат. Печалбите на спестовната институция не са толкова големи, че да осигурят бърза възвръщаемост на тази инвестиция. Което доказва логиката на шефовете на OTP да изстискат максимални приходи от българския пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във