Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Финансовата инспекция погна светлините на Благоевград

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) ще провери реализацията на  обществената поръчка за изграждане на LED осветление в Благоевград. Поводът е  сигнал на Антикорупционния  фонд (АКФ). Сигналът е подаден  на 28 септември 2018-а и алармира за нередности в допълнително споразумение по договор между общината и Обединение "LED светлина 2015".

Става въпрос за договор на стойност 1 845 663,56 лв. с ДДС, сключен на 2 декември 2015 година. Повече от година по-късно - на 6 юни 2017 г., двете страни сключват допълнително споразумение за сума от още 433 363.19 лв с ДДС, с което е възложена допълнителна строителна дейност заради  възникнали непредвидени обстоятелства.

"За 45 от общо 47-те подобекта по проекта се установяват възникнали непредвидени обстоятелства. Експертните становища най-често споменават следните непредвидени обстоятелства: силно корозирали стълбове, липса на стълбове вследствие на извършено ПТП, дефектирали кабели, невъзможност да се преработят съществуващите двойни и четворни рогатки за монтаж на новите осветителни тела", разясняват от АДФИ. Сред другите обстоятелства, налагащи извършване на допълнителни строително-монтажни работи, са и неподходяща височина на съществуващите осветителни тела и неподходящо местоположение на съществуващите стълбове.

На заявление за достъп до обществена информация, изпратено от АКФ, община Благоевград отговаря, че преди възлагането на поръчката е направен задълбочен анализ на системата за улично осветление и е събрана и анализирана голям обем информация за  различните елементи.

"След такъв задълбочен анализ преди възлагане на обществената поръчка  съмнение буди фактът, че се налага извършване на допълнителни дейности на стойност 433 363.19 лв с ДДС", отбелязват от финансовата инспекция.

От правния екип на АКФ напомнят, че възлагането на такива допълнителни строително-монтажни работи и изменението на договора са принципно допустими от закона, но само при спазването на определени условия. За да може възложителят да се възползва от предвидената от закона възможност за изменение на договор за обществена поръчка, необходимо е да са налице редица условия, сред които и наличието на непредвидени обстоятелства, разясняват от АДФИ.

Уточняваме, че непредвидени обстоятелства са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните. Непредвидените обстоятелства не могат да бъдат предотвратени дори и при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

От констативните протоколи се вижда, че обстановката на терена налага строително-монтажни работи извън посочените в договора. От протоколите обаче не са ясни  причините, поради които допълнителните дейности не са включени в първоначалния проект и договора от 2 декември 2015-а.

Плащането по допълнителното споразумение е извършено на 7 юли 2017 г., въпреки че 20 дни по-рано Общинският  съвет в Благоевград е отхвърлил предложението на кмета за промяна на поетия дългосрочен дълг и промяна на общинския бюджет с цел да се заплати на изпълнителя. Едва на 12 юли 2017 г., след като е било извършено плащането, кметът е внесъл предложението за втори път и то е било одобрено от общинските съветници.

В резултат от всичко описано по-горе АДФИ ще провери за законосъобразност при сключване на допълнителното споразумение, в това число и за изпълнението на сключения договор, за допълнителното споразумение и за извършените плащания по тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във