Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФИНАНСИСТИТЕ СТОПЯВАТ РЕЛИГИОЗНИТЕ РАЗЛИЧИЯ

Беше време, когато религиозните догми ограничаваха финансовите услуги, които се предлагаха в ислямските страни. Напоследък обаче се търси адаптацията на всички видове модерни финансови продукти с някои изисквания на шариата (ислямските закони). На 20 октомври Паричната агенция на Бахрейн съобщи, че Сити исламик бенк (Citi Islamic Bank) и американската й компания майка Ситигруп (Citigroup) уреждат емитирането на ислямски облигации за 250 млн. щ. долара, предназначени за инвеститори извън района на Персийския залив. Друго американско поделение - Шариа фъндс (Sharia Funds), пък е привлякло познавачи на ислямските закони, които помагат да се учреди първата съобразена с Корана група от хеджингови фондове, която трябва да бъде пусната на пазара до декември. Английската банкова групировка Ейч Ес Би Си (HSBC) се готви да предлага ислямски застрахователни продукти във Великобритания от идната година.За учудване на мнозина преобладаващата част от тези иновации се създава от западни финансисти, които не са мюсюлмани. А няколко големи интернационални банки са създали поделения за ислямски финансови продукти. Освен Сити исламик бенк на Ситигруп по въпроса работят още Аманах (Amanah) на Ейч Ес Би Си, Нориба (Noriba) на швейцарския банков първенец Ю Би Ес (UBS) и други. Малки финансови бутици от двете страни на Атлантически океан пък се целят в ниши като ислямски ипотеки и лизинг на коли в мюсюлманските страни. Амбициите на западните институции са лесно обясними. Макар че е трудно да се оцени големината на този пазар, повечето специалисти смятат, че активите на лицата, които биха инвестирали в ислямски финансови продукти, са около 250 млрд. щ. долара. А основната трудност произтича от факта, че тук финансирането е неразривно свързано със законите на шариата. Най-общо Коранът определя три групи правила. Първата и най-важна е забраната да се финансира в смятани за грях сфери на дейност като хазартни игри и производство и разпространение на спиртни напитки и на хранителни продукти от свинско месо. На второ място е строгата забрана да се начислява лихва. Третото изискване е да не се поема излишен риск. Следователно стандартни продукти като носещи лихва спестовни сметки не са позволени. Същото важи за застраховките заради елемента на несигурност по отношение на това дали и колко от полиците ще бъдат изплатени и защото получените застрахователни премии могат да бъдат инвестирани по неприемлив начин.Колко стриктно обаче трябва да се следват тези концепции? Ислямският закон за финансовите операции е в основата си система от обичайно право, твърди Махмуд Ел-Гамал от университета Райс, щата Тексас, . Тя извежда принципите си от Корана, но на практика разчита на прецеденти, записвани от учените в течение на векове. И тъй като те не са събрани в общоприет сборник от закони, нито пък Ислямът е облечено със закон познание или стандартен метод, овластен да се произнася по законността на различни дейности, интерпретациите за допустимостта на едни или други финансови операции варират в доста широки граници.Повечето ислямски кредитни операции се осъществяват от съдружия, които си поделят риска и печалбата. Например депозитните и инвестиционните сметки в ислямските банки носят печалба, а не лихва. Вместо да отпуска заем за кола или за перална машина, финансиращият орган купува продукта от името на клиента и след това му го продава на печалба. Ислямските ипотеки също са съставени от подобни, макар и малко по-сложни операции, като вместо лихва в тях се отчита рента. В повечето случаи печалбата при тези транзакции се изчислява на базата на пазарните лихви.Макар че тази практика е широко разпространена, тя е доста противоречива. Това се отнася особено за последните нововъведения - ислямските хеджингови фондове, които използват търговски техники, основаващи се на спорно тълкуване на шариата. Някои религиозни учени например критикуват растящото използване на структурни финанси, които изолират инвеститорите мюсюлмани от носещите лихви дългови операции. Ел-Гамал посочва, че Малайзия, която има доста интелигентни ислямски парични пазари, напоследък става по-консервативна, защото арабският свят и Пакистан отхвърлят този тип търговия. За разрешаването на тези и други спорове през ноември 2002 г. в Куала Лумпур бе създаден Съвет за финансови услуги, който да регулира ислямските финанси. Другата му задача е да стандартизира ислямските финансови продукти, така че контролните органи на запад да ги имат предвид, когато създават новите правила за капиталова адекватност (Базел 2 - подробности по темата за стандарта - на стр. 6-7). Например в сегашния проект на нормативите Базел 2 от банките се изисква да заделят повече средства за ислямски, отколкото за конвенционални ипотеки. На годишната среща на Организацията на ислямските държави (Organisation of Islamic Conferences), обединяваща 56 ислямски страни, която се проведе в Малайзия от 11 до 18 октомври, присъстващите натовариха западните банки да ускорят разработката на ислямски финансови инструменти. Те на свой ред заклеймиха ислямските институции, че са останали затворени в себе си. Като се има предвид търсенето на финансови продукти от страна на инвеститори мюсюлмани, най-вероятно ще спечелят агресивните банки, независимо от произхода им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във