Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФИКСИРАНИЯТ КУРС НА ЛЕВА КЪМ ЕВРОТО НЯМА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЯН

Валутният борд у нас ще продължи да действа до средата 2009 г., когато се очаква България да се присъедини към Еврозоната. Това е записано в Стратегията за развитие на БНБ до 2009 г., която бе официално представена от УС на БНБ на 29 септември (сряда). Няма да бъде променян и фиксираният курс, който в момента е 1.95583 лв. за едно евро. Централната ни банка ще поеме ангажимент да го поддържа и през периода от две години и половина, в който страната ни ще трябва да покрие всички критерии за присъединяване към Европейския валутен съюз и въвеждането на еврото като единствено разплащателно средство у нас. В Стратегията за развитие на БНБ е записано, че страната ни ще започне да изпълнява тези критерии (известни като механизма ERM II) веднага след като страната ни бъде приета за член на ЕС, което се очаква да стане в началото на 2007 година. За да изпълни изискванията за членство в Системата на европейските централни банки, БНБ трябва да има пълна политическа независимост. За целта бяха разработени промени в Закона за БНБ, които не позволяват на Народното събрание да прекратява мандатите на членовете на УС, освен ако не са осъдени за престъпления. Измененията предвиждат още бюджетът на БНБ да се изработва и приема от управителния съвет на банката, а не както е в момента от Народното събрание, и да не бъде отчитан пред депутатите. Освен това членовете на УС няма да имат право да искат и да получават консултации и препоръки от представители на изпълнителната и законодателната власт.До 2009 г. Централната банка трябва да има пълна готовност да изпълнява паричната политика на Европейската централна банка, както и да трансформира валутните си резерви от евро в долари и японски йени. БНБ ще трябва да се подготви и за отпечатването на част от количеството евробанкноти и монети, с които след присъединяването на България към Еврозоната ще бъдат заменени левовете и стотинките. Това означава, че Печатница на Българска народна банка ЕАД и Монетен двор ЕООД ще трябва да отговарят на всички европейски стандарти. Ще бъде реформирана и инкасовата дейност, като БНБ предвижда по-голямата част от доставката на банкноти в страната да бъде поверена на търговските банки. Самата тя ще закрие касовите си гишета в централата си на площад Батенберг и ще изгради модерен касов център в южните райони на София.Стратегията за развитие предвижда банковия надзор да остане в структурите на БНБ. Основната му задача ще бъде да поддържа стабилността на банковата система и да въвежда всички европейски стандарти, регулиращи дейността на кредитните институции. След влизането на страната ни в ЕС най-голямото предизвикателство пред управлението, което сега се ръководи от подуправителя Емилия Миланова, ще бъде прилагането на новите изисквания за капиталовата адекватност - по-известни като Базел II, които се очаква да влязат в сила от началото на 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във