Банкеръ Daily

Финансов дневник

Fibank проведе Общо събрание на акционерите

Проведе се редовно Общо събрание на акционерите на Fibank (Първа инвестиционна банка), съобщиха днес (21 юни) от финансовата институция.

На събранието присъстваха: Неделчо Неделчев - Главен изпълнителен директор (CEO) на банката, Светозар Попов - Главен директор Риск (CRO), Севдалина Василева - Главен директор ритейл (CRBO), Чавдар Златев – Главен директор Корпоративно банкиране (CCBO) и  Живко Тодоров - Главен финансов директор (CFO).

Ръководството на Fibank представи пред присъстващите акционери доклад за дейността и финансовите резултати на банката за 2017 година.

Общият размер на активите на Първа инвестиционна банка възлиза на 8,9 млрд. лв. Нетният доход от такси и комисиони нараства с 10,8% спрямо предходната година. За 2017-а нетните приходи от търговски операции отчитат ръст от 10 процента.

ПИБ увеличава пазарните си позиции в банкирането на дребно и кредитирането на МСП, като се повишава и тежестта им в кредитния й портфейл. Балансовият собствен капитал на Първа инвестиционна банка също се увеличава с 10,6 на сто. Базовият собствен капитал от първи ред (CET1) запазва темповете си на нарастване и достига 12,87 процента. Ръст се регистрира и по отношение на капитала от първи ред до 15,87% и общата капиталова база до 15.89 процента.

Акционерите  гласуваха реализираната нетна печалба от 92 млн. лв. за 2017 г. да бъде капитализирана, което допълнително ще увеличи капиталовата позиция на банката и ще осигури база за допълнителен растеж. С това решение капиталовите показатели се очаква да надминат 13,5% за базов собствен капитал от първи ред и 16,5% за обща капиталова база на консолидирана основа.

Общото събрание на акционерите на банката избра „БДО България“ ООД и „МАЗАРС“ ООД за одиторски дружества за 2018 г.

Досегашният директор на „Вътрешен одит“ –  Ралица Богоева, вече заема позицията Главен директор Информационни технологии и операции. Позицията директор на дирекция „Вътрешен одит“ ще бъде заета от Пламен Димитров, който притежава над 15 години професионален опит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във