Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕВРОТО Е ЧАДЪР СРЕЩУ ФИНАНСОВИ ПОРОИ

Проф. Фабрицио Коричели - преподавател по макроикономика в университета в Сиена, пред в. БАНКЕРЪПроф. Коричели по време на двудневното ви посещение в България изнесохте специална лекция за ефективността на паричната политика. Каква трябва да бъде тя в държави като България, които са във Валутен борд?- Работил съм по проблемите, свързани с паричната политика на други страни кандидат-членки за присъединяване в Европейския съюз - Полша, Чехия, Унгария и Словения. И винаги съм казвал, че такива държави е по-добре да въведат еврото като разменна парична единица още преди да влязат в Европейския валутен съюз. Ще попитате защо? Успехът на реформите и бъдещото им членство в ЕС биха могли да доведат до бърз приток на капитали в тези държави, който да се окаже труден за управление. В България например Валутният борд засега действа много добре. Той обаче не е изпробван напълно, защото досега в страната ви не е имало голям приток на чужди капитали, както в Полша, Чехия, Унгария и Словения. Съществува опасност в страната да влязат значително количество чуждестранни капитали, а после бързо да излязат, както стана в Латинска Америка. При такава ситуация стабилността на националната ви валута няма да е напълно гарантирана, независимо че е фиксирана към еврото. Защото при наличие на внезапни промени в движението на капитали самият Валутен борд ще бъде под натиск, както стана например в Аржентина. Ако държавата въведе еврото като разменна парична единица, опасността, която ви описах, автоматично ще отпадне. Защо смятате, че инвестициите за България ще се увеличат?- Колкото повече приближава присъединяването на България към ЕС, толкова по-голям ще е интересът на външните инвеститори към страната ви. Ще издържи ли Валутният борд при голям приток на капитали?- При състояние на Валутен борд се създава впечатлението, че заради фиксирания валутен курс не съществуват рискове. Лихвите падат, няма усещане за опасност от девалвация на националната валута. Тези предположения са актуални във времена, когато няма кризи. Но когато има проблеми с развитието на националната икономика, когато се забавя растежът на брутния вътрешен продукт или пък се яви стагнация в ЕС, веднага се появява усещането, че фиксираните валутни курсове вече не могат да се поддържат. И тогава би могло да има атака върху националната валута. Според мен за България засега няма такава опасност, но на подобни рискове трябва да се обръща внимание.Какви конкретни рискове виждате в момента?- Финансовият ви сектор например не се е подсигурил срещу възможна обезценка на лева. Има доста депозити в чуждестранна валута, така че при един много песимистичен сценарий те могат да бъдат изтеглени и страната ви ще стане податлива на атака срещу Валутния борд. Като усетят тази опасност, хората ще започнат да купуват валута и тогава ще има силен натиск и върху курса на лева спрямо еврото и долара. Така че сегашната стабилност е доста условна. Но сега малко хора се замислят за възможните опасности. Като при застраховките - когато трябва да се подсигурите срещу злополука, която е малко вероятна - например срещу земетресение, вие едва ли ще си купите застраховка. Но ако не я направите и не дай Боже наистина се случи земетресение, ще загубите всичко. Същото е със финансовата система във Валутен борд. У вас няма банка, която да заделя достатъчно резерви, за да покрива риска от резки колебания на валутните курсове. Това е моето впечатление. Всъщност такова е поведението и на банките в повечето страни с Валутен борд. Затова когато той се срине, както в Аржентина, банките изпадат в дълбока криза. А при положение че еврото замени лева като национална платежна единица, рисковете, за които говоря няма да съществуват.Можем ли да станем част от Европейския валутен съюз, докато сме във Валутен борд?- Да. Европейската централна банка възприе идеята страни с Валутен борд да влизат в Европейския паричен съюз, без да променят паричната си система. Можете да влезете в ЕС, после да кандидатствате за влизане в Европейския валутен съюз и да преминете двегодишния изпитателен срок за влизане в него, като запазите Валутния борд. Каква ще е ползата за страната от приемането на еврото?- Това би премахнало валутния риск. Всеки инвеститор би влагал средства в икономиката ви, без да се страхува от обезценката им. Лихвените равнища ще са много близки до европейските, т.е. ще се понижат. Разходите по сключването и изпълнението на търговските договори ще намалеят, тъй като всичко ще е в евро. Сигналът, че България има намерение бързо да възприеме еврото, също допринася за изпълнението на критериите за присъединяване към ЕС. Това би помогнало за сериозен макроикономически мениджмънт на фиска, готовност да се реагира адекватно на изискванията за равнище на бюджетния дефицит на ЕС. Валутните курсове няма да могат да се променят с цел да се тушират определени икономически шокове. Ако страната няма национална валута, няма и парична политика - въвежда се паричната политика на Европейската централна банка.Така че разликата между еврото и борда е незначителна, но приемането на европейската парична единица подобрява доверието във финансовата ви система. Освен това, за разлика от борда, еврото не може да се срути, защото зад него стои не националната ви икономика, а Европейската централна банка. Еврото е като чадър, като гаранция за лоши дни. Вярно е, че не е удобно да ходиш с отворен чадър, когато грее слънце. Но така или иначе, ако ще влизате в ЕС, все някога трябва да въведете еврото. И защо това да не стане сега вместо след време.

Facebook logo
Бъдете с нас и във