Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Европейските застрахователи искат ремонт на Solvency II

Андреас Брандщетер

Три четвърти от европейските застрахователи оценяват положително влиянието на правилата на европейската директива Solvency II, регламентираща  управлението на риска и управленските практики и управлението на активите и пасивите. Това показва проучване, оповестено от Европейската федерация на застрахователите и презастрахователите Insurance Europe, цитирано от Insmarket.
Въпреки това  58% от респондентите, предлагащи дългосрочни спестовни продукти, заявяват, че Solvency II влияе отрицателно върху тези продукти. Други 48% смятат, че Solvency II допринася за съкращаване на инвестициите в акции, в дългосрочни облигации и нерейтингован дълг.
Браншовата огранизация заявява, че застрахователите са под натиск да прехвърлят риска към клиентите и да се оттеглят от дългосрочно гарантираните спестовни продукти. Освен това компаниите са на мнение, че Solvency II засяга способността им да инвестират дългосрочно в икономиката в момент, когато Европейската комисия се стреми да стимулира устойчивия растеж в ЕС.

Според президента на Insurance Europe Андреас Брандщетер, главен изпълнителен директор и председател на UNIQA Insurance Group, резултатите от проучването на федерацията подкрепят призивите на застрахователите за подобряване на директивата. "Прегледът на Solvency II от страна на Европейската комисия през 2020 г. трябва да засегне прекалено консервативния характер на регламента и факта, че третира застрахователите като краткосрочни търговци, когато всъщност са най-вече дългосрочни инвеститори", смята Брандщетер.

Застрахователният отрасъл твърдо подкрепя Solvency II и приветства подобренията, направени от Европейската комисия в рамката, признавайки инфраструктурните инвестиции като отделен клас активи и премахвайки бариерите пред стандартизираните прозрачни секюритизации, коментира Брандщетер.

В същото време той призовава за разглеждане и на други въпроси при настоящия преглед на Solvency II през 2018-а и 2020 г., като например намаляване цената на капитала в рисковия марж, което изисква всички застрахователи да отделят допълнителен капитал, което на практика може да се наложи само в много редки случаи при неуспех. Застрахователите настояват също и за намаляване на калибрирането на дългосрочните капиталови инвестиции, които понастоящем се основават на търговския риск и създават бариера за по-големи инвестиции.

Застрахователното проучване е проведено през май 2018 г. сред 87 застрахователи от 17 пазара на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във