Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"Евроинс Иншурънс" увеличава дела си в "Евроинс"

Асен Христов е председател на надзорния съвет на "Еврохолд България".

Шестдесет и осем акционери - 61 индивидуални инвеститори и 7 фирми, които имат дял в ЗД "Евроинс", са приели търговото предложение на "Евроинс Иншурънс Груп". Холдинговото дружество обединява инвестициите на "Еврохолд България" в застрахователния сектор на Балканите. Компанията майка изкупи 796 152 акции по 1.30 лв. за всяка една от тях. Физически лица са придобили 110 374 акции, а юридическите - 685 778 броя. След търговото предложение "Евроинс Иншурънс Груп" увеличи дела си в "Евроинс" АД от 90.10 на 94.9 на сто.

Мажоритарният собственик започна процедурата с желанието да изкупи 1 635 369 акции, или 9.03% от капитала на застрахователя, които бяха извън портфейла му. Мениджърите на "Евроинс Иншурънс Груп" смятат да отпишат "Евроинс" от регистъра на публичните дружества в България и съответно да изтеглят акциите на застрахователя от търговия на "БФБ-София". Сделки с тези книжа на фондовата борса се сключват от 31 януари 2006-а.

През първото шестмесечие на 2017 г. "Евроинс" отчита брутен премиен приход от 73.6 млн. лв., или с над една трета повече спрямо същия период на предната година. Застрахователното дружество отчита в края на юни печалба в размер на 138 хил. лева.

За другото борсово търгувано дружество от бранша - ЗАД "Булстрад Виена иншурънс груп" - София, процедурата е в начален етап. Комисията за финансов надзор одобри промени в търговото предложение на "Виена Иншурънс Груп АГ Винер Ферзихерунг групе" - Австрия, и "ТиБиАй България" ЕАД. Двете дружества притежават съответно по 14,20% и 85.18 % от капитала на дружеството, или общо 3 127 899 акции (99.38%). Те искат да изкупят 19 559 книжа от останалите собственици, като предлагат по 44.78 лв. за всяка акция. Всички миноритарни акционери имат 46 дни да обмислят офертата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във