Банкеръ Weekly

възход

"Еврохолд" очаква ръст и през 2018 г.

S 250 50aaf312 d86a 40fd 9200 05bf891ddcfb

Една от големите български публични компании - "Еврохолд България"“ АД, развива успешно своя бизнес през 2017 г. и очаква стабилният ръст на трите си ключови бизнес направления - застраховане, продажба на автомобили и лизинг, да продължи и през следващата година. Прогнозите за добър икономически растеж през 2018 г. са фактор в подкрепа на тези очаквания.     

През януари-септември 2017 г. "Еврохолд"  увеличи консолидираните си оперативни приходи с 18% спрямо същия период на предишната година до над 880 млн. лева. Основен принос имаше застрахователният бизнес на групата в Източна Европа, концентриран в подхолдинга "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ).

Приходите от застрахователна дейност на холдинга нараснаха с 21% за година до близо 715 млн. лв., а оперативната печалба на застрахователния холдинг се удвои до 27.3 млн. лева.

Автомобилният и лизинговият бизнес на "Еврохолд България" АД, опериращ съответно под бранда "Авто Юнион" АД и "Евролийз Груп" ЕАД, също повишиха продажбите и оперативната си печалба с двуцифрени темпове (в таблицата по-долу).

Последното тримесечие на годината е белязано от положителни за холдинга новини. В средата на ноември ЕИГ обяви придобиването на дял от близо 49% в специализираното в общото застраховане руско дружество ООО РСО "Евроинс" (https://www.euro-ins.ru/) посредством увеличение на капитала за 3.6 млн. евро. Сделката вече получи одобрение от антимонополния орган в Русия, а чрез нея компанията ще разшири дейността си в Източна Европа, ще увеличи годишните си приходи от застрахователни премии до 400 млн. евро и ще обслужва 2.5 млн. клиенти в общо осем страни. Също така застрахователната група ще бъде представена на пазари с население от над 200 млн. души.

В края на ноември холдингът пласира успешно облигации в размер на 70 млн. евро в рамките на програмата си за необезпечени средносрочни еврооблигации (EMTN Programme) на стойност 200 млн. евро, търгувана на Ирландската фондова борса. Книжата бяха придобити от над 20 институционални инвеститори от Великобритания, Швейцария, Русия, Германия и България. Това беше вторият транш за компанията по програмата и с него тя погаси изцяло първата емисия, която беше за 47 млн. евро при 8% фиксиран купон.

Междувременно международната агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings присъди "BB-" рейтинг за финансова стабилност (Insurer Financial Strength Rating - IFSR) на "Евроинс Румъния", което е най-голямото и значимо дружество в застрахователния бизнес на "Еврохолд България" АД. Перспективата по рейтинга беше оценена като стабилна. Агенцията присъди също така "B" дългосрочен кредитен рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) на "Еврохолд България" АД, отново със стабилна перспектива, както и 'B'/'RR4' кредитен рейтинг на програмата на компанията за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) в размер до 200 млн. евро.

На 22 декември „Еврохолд“ приключи успешно увеличението на капитала си в едно от най-големите публични предлагания на акции на българската борса през 2017 г. Сумата, получена от записаните и напълно заплатени акции, е в размер на около 47 млн. лв., което представлява близо 90% от предложените нови акции за записване, при минимален праг за успех на емисията от 50%. С успешната емисия „Еврохолд“ увеличи капитала си до приблизително 200 млн. лв. 

Със стъпването си в Русия застрахователният холдинг „Евроинс Иншурънс Груп“ ще генерира 400 млн. евро премиен приход годишно и ще оперира на пазари с 200 млн. население. 

 

 

Каре


„Еврохолд България” АД


"Еврохолд България" е водеща българска компания, която развива дейност в Централна и Югоизточна Европа, с фокус върху небанковите финансови услуги и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Компанията е мажоритарен собственик на "Евроинс Иншурънс Груп" (ЕИГ), една от най-големите независими застрахователни групи в региона. ЕИГ оперира в осем европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в четири от тях - България, Румъния, Македония и Украйна. От 2014 г ЕИГ развива дейност и в Гърция. Групата обслужва повече от 2.5 млн. клиенти, има 1600 служители и годишни приходи в размер на 400 млн. евро.

www.eurohold.bg www.eig.bg 

 

Таблица в U:\Чавдар Цолов\Консолидирани резултати на „Евроход България“ за януари-септември 2017 г..xlsx

 

 

 

Каре

"Евро-Финанс" оглави класацията за третото тримесечие

 

"Евро-Финанс" стана най-добрият инвестиционен посредник за третото тримесечие на тази година в традиционната класация на в. „БАНКЕРЪ“. Дружеството е носител и на редица други отличия и награди в сектора, сред които "Най-иновативен инвестиционен посредник"; "Член на БФБ, въвел нови инструменти за търговия"; "Най-иновативна емисия на БФБ" и други.

"Евро-Финанс" е основано през 1993 г  и бързо се налага като един от водещите инвестиционни посредници в страната. Компанията предлага широка гама от услуги в сферата на капиталовите пазари и корпоративните финанси.

Посредникът извършва дейност съгласно Европейското законодателство и е лицензиран и регулиран от Комисията за финансов надзор. Дружеството е първият български инвестиционен посредник, пълноправен член на Deutsche Börse Group - Германия.

"Евро-Финанс" предлага търговия с валути (FOREX), злато, сребро, петрол, акции, индекси и други чрез платформата EF MetaTrader 5. Клиентите му имат достъп до международните пазари 24 часа, пет дни в седмицата посредством последно поколение платформи за търговия и първокласни доставчици на ликвидност. Търговията се осъществява при условия, валидни за междубанковия пазар.

Компанията осигурява директен достъп до фондовата борса във Франкфурт - Deutsche Börse Xetra, както и до "БФБ-София" чрез платформата EFOCS.

В допълнение към брокерските услуги "Евро-Финанс" предлага управление на активи, инвестиционно банкиране, консултиране относно сливания и придобивания (M&A) и други инвестиционни услуги за корпоративни и институционални клиенти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във