Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕВРОБАНК ЗАРАДВА АКЦИОНЕРИТЕ СИ С 18% ДИВИДЕНТ

ЕВРОБАНК спази традицията от последните три години и за 2003-а отново разпредели по-голямата част от печалбата си за дивидент. Това решиха на общо събрание, проведено на 23 март, акционерите на кредитната институция. Според заверения от одиторите Делойт и Туш ДЕС ООД отчет ЕВРОБАНК е реализирала печалба след данъчно облагане за 2003 г. в размер на 3.448 млн. лева. От нея акционерите решиха да заделят едва около 1/4 - 821 563 лв. за фонд Резервен, а останалите 2.626 млн. лв. да разпределят като дивидент. Лъвският пай ще се падне на Еврокапитал България - дружеството, което притежава 85.35% от акциите на банката. Самото то е собственост на Петрол АД, което пък принадлежи на Нафтекс България Холдинг.На общото събрание акционерите решиха да дадат право на управителния съвет да подготви пускането на седемгодишни облигации с общ номинал до 20 млн. лева. Те ще се появят на пазара в една или повече емисии. Всички останали параметри на дълговите книжа ще бъдат определени по преценка на оперативното ръководство на банката. Управителният съвет ще решава дали облигациите ще бъдат гарантирани с вземания на банката, или няма да имат обезпечение. Според одобрения отчет за дейността на ЕВРОБАНК през миналата година активите на банката са нараснали с 35% спрямо 2002-а и към 31 декември 2003-а са били 286 млн. лева. Сериозен ръст отбелязват и привлечените депозитите от граждани и фирми. Те са в размер на 222.2 млн. лв., като нарастването им спрямо 2002 г. е с 47 процента. Близо с 50% са увеличени и отпуснатите от ЕВРОБАК кредити за граждани и фирми. Тяхната обща стойност е 147.3 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във