Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕВРОБАНК ИЗЛЕЗЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ

ЕВРОБАНК ИЗЛЕЗЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИЕВРОБАНК стана втората кредитна институция у нас след Първа инвестиционна банка, която пусна свои облигации в чужбина. На 10 септември тя продаде цялата си емисия в размер на 5 млн. евро, която е със срок на изплащане три години. По нея банката предлага годишна лихва от 7.50%, която ще се изплаща на всеки три месеца. Главницата от 5 млн. евро ще бъде погасена еднократно на падежа - 10 септември 2007 година.Лихвата от 7.50% е безспорен успех за ЕВРОБАНК поради това, че облигациите са корпоративни, т.е. не са обезпечени с нищо друго освен с финансовата стабилност, която банката е успяла да демонстрира пред международните институции, и рейтинга от Б1, който й е присъдила Мудис. Същевременно е необходимо да се отбележи, че става въпрос за дебютна емисия в чужбина, и за да привлече инвеститори, банката определено трябва да предложи добра доходност. Не е за пренебрегване и фактът, че ЕВРОБАНК не е от големите български кредитни институции. Към 30 юни 2004 г. тя има активи на обща стойност 347.35 млн. лв. и собствен капитал от едва 23.01 млн. лева. Въпреки това след направеното роудшоу за представянето на облигациите й в Лондон през февруари и март международни инвестиционни фондове и банки са проявили сериозен интерес към емисията й, заяви специално за в. БАНКЕРЪ Юрий Станчев, член на управителния съвет и директор Трежъри в ЕВРОБАНК.Организирането на частното предлагане на книжата е извършено от инвестиционната банка Ен Би Джи Ай - Лондон (NBGI), която е дъщерно дружество на Национална банка на Гърция, специализирано в предлагането на дългови ценни книжа. След преговори с различни институции най-добри параметри за облигациите на ЕВРОБАНК е предложил инвестиционният Арго фонд - Лондон (Argo Fund), и е закупил цялата емисия. Става дума за специализирания фонд на Арго Кепитъл мениджмънт (Argo Capital Management Ltd., London) за търговия с облигации и акции, издадени от дружества в Централна и Източна Европа и Русия. При преговорите с Арго фонд ЕВРОБАНК не се е ангажирала с целево използване на средствата и ще може да ги изразходва за каквото пожелае, без инвеститорът да й държи сметка за това. В случая набраните от книжата 5 млн. евро ще бъдат инвестирани в разширяване на дейността на кредитната институция. От своя страна пък фондът може по всяко време да продаде облигациите, но не и на някоя от международните борси, тъй като емисията няма да е публична. Причината е, че нейният размер е много малък - само 5 млн. евро, обясни Юрий Станчев. По принцип изискването на специализираната борса за търговия с облигации в Люксембург е емисията да е поне 50 млн. евро. Изпълнихме плана си за набиране на средства чрез дългови книжа за 2004 г., отбеляза още Станчев. Емисията бе втора за банката и е в съответствие с гласуваните от акционерите правомощия на управителния й съвет да организира издаването на облигации в размер до 20 млн. лева. На 19 юли 2004 г. кредитната институция пусна първата си емисия, която бе 7 млн. лева. Тя е със срок на изплащане пет години и лихва от 6.375 процента. Това бяха първите облигации у нас, обезпечени с държавни дългосрочни ценни книжа, емитирани по ЗУНК, които ще се търгуват на Българската фондова борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във