Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕМИЛ КЮЛЕВ ЩЕ НАДДАВА ЗА 100% ОТ ДЗИ

Делът от 20% от акциите на ДЗИ, които са собственост на Министерството на финансите, ще бъдат предложени без проблеми на фондовата борса. Това стана ясно от думите на Диана Младенова, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на РОСЕКСИМБАНК. За БАНКЕРЪ тя обясни, че акциите на дружеството не са винкулирани. Това означава, че могат да бъдат продавани на борсата, без да е необходимо преди това да бъдат предложени на останалите акционери. През септември 2002 г. 80% от ДЗИ, както е известно, бяха продадени на Контракт София, собственост на президента на РОСЕКСИМБАНК Емил Кюлев. А 20-процентният държавен пакет акции бе включен в т.нар. пул Мечта, който ще се продава на борсата срещу компенсаторки от консорциума, включващ Национална банка на Гърция - ОББ - Булброкърс. В онзи момент пласирането на остатъчния дял чрез борсата бе затруднено от нежеланието на мажоритарния собственик да регистрира ДЗИ като публично дружество. Според последните промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол обаче, компаниите автоматично ще стават публични, след като АП определи, че продажбата на държавния дял в тях ще се извърши от фондовата борса. Това решение бе прието не само заради ДЗИ, а и защото доста други държавни компании забавиха регистрацията си на борсата. Все пак главният акционер може да забави приватизацията, като не представи на борсата и на Комисията по финансов надзор отчетите на дружеството за последните три години. Диана Младенова и търговският пълномощник на ДЗИ Общо застраховане Недялко Чандъров потвърдиха за БАНКЕРЪ, че мажоритарният собственик на ДЗИ има интерес да купи остатъчния 20-процентен пакет, който се продава с компенсаторки. За 2002 г. ДЗИ Общо застраховане и ДЗИ ЕАД са събрали 114.776 млн лв. приходи от застрахователни премии. Изплатените обезщетения са 43.454 млн. лв. по застраховки Живот и 34.250 млн. лв. по общо застраховане. Печалбата на двете дружества е 2.5 млн. лв., а платените данъци пък са за 5.54 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във