Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕЙЧ ВИ БИ НЯМА ДА СЕ СЛИВА С ДРУГА БАНКОВА ГРУПА

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ БАНКИ ЖИВЕЯТ ОТ СЛУХОВЕМихаел Мендел, член на управителния съвет на Ейч Ви Би Груп, пред в. БАНКЕРЪМихаел Мендел е роден на 13 юни 1957 г. в Хамбург. След завършване на гимназия през 1978 г. постъпва в Баерише Ферайнсбанк в Мюнхен, където по системата на немската образователна програма за професионално обучение се подготвя за банков дистрибутор. От 1980 до 1984-а следва икономика в Университета в Аугсбург и след дипломирането си се връща отново в Байерише Ферайнсбанк. Остава в кредитната институция 17 години, като последователно заема различни ръководни позиции, последната от които е член на управителния съвет на банката, отговарящ за управлението на риска. От началото на 2003 г. е член на управителния съвет на Ейч Ви Би Груп, Мюнхен. По-късно е изпратен във Виена и в продължение на година работи в управителния съвет на Банк Аустрия, която е собственост на Ейч Ви Би Груп, а в края на 2004 г. е избран за председател на надзорния й съвет. От 13 май 2005 г. Михаел Мендел ще отговоря за дейността на дъщерните банки на Ейч Ви Би Груп в Австрия и в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), включително и в Украйна и Русия. Г-н Мендел, какъв бе конкретният повод за посещението ви в България?- То е част от подготовката за новите ми ангажименти, които поемам в Хипоферайнсбанк Груп (Ейч Ви Би Груп). От 13 май 2005 г., като член на управителния съвет на групата и председател на надзорния съвет на Банк Аустрия, ще отговарям за дейностите на финансовата група в Централна и Източна Европа. А България е много важен пазар за нас. Какви теми обсъждахте на срещите с президента Георги Първанов и с управителя на БНБ Иван Искров?- С президента Първанов споделих интересите на Ейч Ви Би Груп за дългосрочно присъствие в България. Подчертах доверието на Ейч Ви Би Груп в успешното и стабилно развитие на българската икономика и заявих, че вече разглеждаме страната ви като равностоен партньор.Срещнах се и с гуверньора на БНБ Иван Искров, с когото разговаряхме за дългосрочните стратегии на банковия бизнес в страната, както и за следващите стъпки в процеса на сливане на Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК. Информирах го за развитието на Хипоферайнсбанк Груп и плановете ни да се утвърждаваме като международен партньор на България.Доволен ли сте от работата на менджърите на Ейч Ви Би Банк Биохим?- Не само съм доволен от работата на колегите ни в България, но съм и горд с постиженията и с амбициозните им планове за следващите години.Очаквате ли някакви затруднения при сливането на Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК?- Знаете, че става дума за големи финансови институции с широко развити клонови мрежи и с голям брой клиенти, затова процесът по сливането ще е доста по-продължителен, отколкото беше при обединението на Хипоферайнсбанк (България) и БИОХИМ. Трябва да се вземат важни управленски решения, които да са подплатени с добре обмислени анализи и предложения, например за обединяването на информационните системи на двете банки. Когато вземаме решение какъв ще е единният софтуер, на базата на който консолидираната банка ще развива бъдещата си дейност, ще трябва точно да определим стъпките за интеграция на информационните системи на двете банки. Трябва да имаме и точна визия за бъдещото развитие на кредитните институции. А докато работим по сливането, не бива забравяме работата с клиентите на двете банки, защото от успеха в тази област зависи техният растеж.Какви са намеренията на финансовата групировка - ще разширявате ли пазарния си дял в България, като закупите и други малки банки?- Със собствеността си в Ейч Ви Би Банк Биохим и в ХЕБРОСБАНК сме осигурили широка клонова мрежа и отговарящ на целите ни пазарен дял от 10 процента.Неотдавна Ейч Ви Би Груп придоби на Българската фондова борса 25.01% от българската ДЗИ Банк, както и 12.38% от свързаната с нея застрахователна компания ДЗИ. Възнамерявате ли да участвате и в други подобни борсови транзакции?- В случая не става дума за стратегически инвестиции на групата Ейч Ви Би. С посредничеството на Ейч Ви Би Банк Биохим и на Кредитанщалт Инвестмънтбанк на фондовата борса в София бяха закупени акции от ДЗИ Банк и от застрахователя ДЗИ. Срещу тях Банк Аустрия Кредитанщалт издаде специални права варанти, които продаде на Виенската борса на институционални английски, германски и австрийски инвеститори. Около 75% от тях са фондове и 24% - застрахователни компании. Тези сделки стимулират развитието на българския борсов пазар и привличат интереса на чуждестранните инвеститори към местните компании. От април БНБ въвежда мерки за ограничаване на кредитната експанзия. Как ще се отразят те на Ейч Ви Би Банк Биохим и на ХЕБРОСБАНК?- Една национална банка е в правото си да мисли за това как да предотврати прегряването на националната икономика. В управителния съвет на Ейч Ви Би Груп се запознахме с мерките на БНБ и своевременно пренастроихме бюджета за Ейч Ви Би Банк Биохим и за ХЕБРОСБАНК съобразно новите изисквания.Възнамерява ли Ейч Ви Би Груп да увеличи капитала на двете банки в България?- Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК поотделно, както и когато се слеят, ще имат достатъчно собствен капитал, за да поддържат бързи темпове на растеж. Неотдавна Банк Аустрия предостави на двете банки общо 26 млн. евро, с които да увеличат капиталовата си база. Плановете ни за присъствие на българския пазар, както вече казах, са дългосрочни и целта ни е да бъдем третата по големина банка в България. В Европа също се наблюдава интензивна банкова консолидация. Според някои анализатори обаче процесът протича предимно на национално ниво. Съществува ли някакво негласно споразумение да не се купуват и сливат банки от различни европейски държави? - Не знам за подобно споразумение, но сте права, че повечето банкови трансформации се случват на национални равнища. Имаше само няколко по-големи трансгранични банкови сливания.И в тази връзка - от началото на годината европейските медии на няколко пъти писаха, че Хипоферайнсбанк ще бъде погълната от по-голям европейски конкурент. У нас казват, че няма дим без огън. Водят ли се преговори за продажбата на Ейч Ви Би Груп, или за сливането й с друга банка?- Отличната стратегия на групата Ейч Ви Би винаги е събуждала интерес у конкурентите й. Нашият финансов концерн обаче отговорно и съзнателно е избрал напълно самостоятелен път за развитие.Ще ви попитам по друг начин - вярно ли е, че италианската финансова групировка Уни Кредито вече преговаря за закупуването на Ейч Ви Би? - Много слухове циркулират сред финансовите среди. Бих казал, че западноевропейските банки живеят от слухове, но тези за Уни Кредито и Хипоферайнсбанк не почиват на реална основа. В западноевропейските медии се спомена и за интерес на други две европейски компании към Ейч Ви Би Груп. Става дума за испанската Банко Билбао Биская и за холандската Ей Би Ен Амро. Това също ли са слухове?- Трябва да питате испанците и холандците дали искат да ни купят, аз не знам за такива намерения. Подобни спекулации понякога са част от имиджовите проекти на компаниите.Вярно ли е, че Ейч Ви Би ще участва в приватизацията на последните две румънски държавни банки, с което ще разшири експанзията си на изток?- Регионът на Източна Европа е в кръга на стратегическите ни приоритети. Той е един от най-важните за нас като перспектива за разширяване на банковия бизнес. Затова в страни, в които все още нямаме присъствие, внимателно изследваме приватизационните шансове. Ако условията отговарят на стратегическите ни цели, ще се включим в приватизационния процес.Как оценявате развитието на българската икономика, какви са прогнозите ви?- Впечатлен съм от стабилното развитие на България през последните години. Можем само да бъдем респектирани и от това как към днешна дата страната вече успява да изпълни значителна част от Маастрихтските критерии. Вярвам, че през следващите няколко години България би могла да постегне още по-добри икономически резултати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във