Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ ВНАСЯ НАД 7 МЛН. ЛЕВА ДАНЪЦИ

Ръст на брутната печалба от 61% за 2004 г. отчетоха мениджърите на Ейч Ви Би Банк Биохим пред общото събрание на акционерите й на 30 март. Положителният финансов резултат на банката за миналата година е 35.97 млн. лева. На държавата са платени 7 млн. лв. корпоративен данък, а след него печалбата е 28.9 млн. лв. - със 78% повече в сравнение с 2003-а. На общото събрание бе гласувано печалбата да не се разпределя, а с нея да се увеличи собственият капитал на банката, за да се отвори възможност за по-голям ръст в кредитирането през 2005 година. Поддържането на ръст в кредитирането е от важно значение за Ейч ви Би Банк Биохим, тъй като тези услуги са в основата на добрите й финансови резултати за 2004-а. В края на годината общият размер на предоставените заеми е 1.2 млрд. лв. - почти 50% повече в сравнение с 2003-а. Корпоративните кредити са нараснали с 53.4% - до 896.9 млн. лева. Потребителските кредити за граждани и домакинства са се увеличили с 25% до около 299.2 млн. лева. Фокусът през 2005 г. ще бъде насочен към ипотечното кредитиране, прогнозира главният изпълнителен директор на банката Петер Харолд. Ориентацията към този вид заеми е закономерна, като се има предвид, че единствено те се оценяват с 50%, а не със 100% риск.Благодарение на активното кредитиране през 2004 г. чистият доход от лихви на Ейч Ви Би Банк Биохим е нараснал с 32.7% и достига 75.8 млн. лева. С 27% е увеличен и нетният доход от такси и комисиони - 27.6 млн. лева.Общият обем на привлечените средства се е повишил с 82% и в края на декември достига 1.8 млрд. лева. Този резултат се дължи основно на привлечените средства от банки, включително по репо сделки. Депозитите на клиентите са се увеличили с 18% и са на обща сума 976 млн. лв., като най-голям (54%) е делът на текущите сметки - техният размер е 534 млн. лева. Собственият капитал на банката е нараснал до 168 млн. лв., или с 24% повече в сравнение с 2003 година.След консолидацията на Ейч Ви Би Банк Биохим с ХЕБРОСБАНК двете кредитни институции ще обслужват повече от 600 хил. клиенти, а общите им активи ще надхвърлят 2.6 млрд. лв., което ги поставя на трето място в банковата система. През 2005 г. Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК ще увеличават обема на онези услуги, които носят по-големи приходи от такси и комисиони, казва още Петер Харолд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във