Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕЦБ РЕФИНАНСИРА БАНКИ СРЕЩУ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

БНБ е институцията, която ще претърпи най-много промени, след влизането на страната ни в Еврозоната. В момента, в който това стане, емисионната ни институция става пълноправен член на системата от Европейски централни банки, като внася пълния размер на капиталовия си дял в ЕЦБ, превалутира в долари, йени, злато и швейцарски франкове резерва си и прехвърля част от него в европейската емисионна институция. Като процент тази част се равнява на дела на централната ни банка в капитала на ЕЦБ. Ако например една държава притежава 1% от капитала на Европейската централна банка, трябва да внесе средства равни на 1% от валутния й резерв, който в момента е 50 млрд. евро. Но веднага след като парите бъдат прехвърлени на разположение на ЕЦБ, тя ги връща на съответната централна банка, която ги управлява от нейно име. На практика с тези пари се осъществява политиката на ЕЦБ в отделните държави на Еврозоната.Тази политика се определя от управителния съвет на Европейската централна банка и се разделя на две части - на ценова стабилност и на финансова стабилност. Два пъти месечно управителният съвет, в който влизат изпълнителните директори на ЕЦБ и управителите на националните банки, обсъжда макроикономическите и финансовите показатели на Еврозоната. На тези заседания всеки един от членовете на УС има по един глас. Това положение обаче ще бъде променено (все още не е ясно как) с влизането в Европейския валутен съюз на новоприетите членки на ЕС.Важно е да се знае, че на заседанията на УС на ЕЦБ не се коментират данни за отделните държави, а само обобщени показатели за Еврозоната. За целта седмица по-рано управителите на централни банки получават от Франкфурт т. нар. Оранжева книга, където е събрана цялата необходима статистическа информация. Дебатите на УС на ЕЦБ са при закрити врата и строга конфиденциалност, като се оповестява само решението (ако има такова), което се взема с консенсус.Решенията за основната лихва на ЕЦБ (т. нар. полиси рейт, чрез която се преследва постигането на ценова стабилност) се вземат един път месечно. Когато управителният съвет определи размера й (в момента 2%), ЕЦБ започва да извършва репо сделки на пазара за поддържането на този лихвен процент. Те се сключват чрез централните банки на съответните държави. До търговете за тези сделки имат достъп всички търговски банки от дадена страна - от най-голямата до най-малката. Освен държавни ценни книжа като обезпечение по тях могат да се залагат и корпоративни облигации на фирми от списък, който се одобрява специално от ЕЦБ.За поддържане на финансовата стабилност ЕЦБ определя още две лихви. Едната е т. нар. маржинал лендинг прайс. Тя е с 1% над полиси рейт и се прилага за операции по рефинансиране на търговски банки, на които не им достигат средства за покриване на плащанията за деня. Това рефинансиране е еднодневно и се обезпечава с държавни ценни книжа или с корпоративни облигации на фирми от списъка на ЕЦБ. При положение обаче, че търговската банка има излишък от средства, които не е в състояние да пласира на пазара, тя може да ги предостави на ЕЦБ, като ще получава за тях т.нар. депозити рейт - лихва, която е с 1% по-ниска от полиси рейт.Всички описани дотук сделки ЕЦБ ще извършва през БНБ. Това означава, че влизането на БНБ в системата от Европейски централни банки ще бъде сложен процес, защото нашата емисионна институция от 1997 г. не е провеждала собствена парична политика. Когато България стане част от Еврозоната, БНБ ще трябва да прави това, и то по европейски стандарт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във