Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕБВР ОПРОЩАВА 40% ОТ ДЪЛГА НА ДОМЕЙН БОЙАР

ЕБВР ОПРОЩАВА 40% ОТ ДЪЛГА НА ДОМЕЙН БОЙАРЕвропейската банка за възстановяване и развитие ще прекрати кредитните си взаимоотношения с винарската компания Домейн Бойар, след като тя й преведе 15 млн. евро. Тази сума, според банкери, представлява 60% от целия дълг на винарското дружество към ЕБВР. Същите източници твърдят, че останалите 40% ще му бъдат опростени или, както се казва на финансов жаргон - ще бъдат дисконтирани.Основната част от парите за погасяване на дълга към ЕБВР - 12 млн. евро, ще бъдат осигурени от три български банки - ОББ, Пощенска банка и Първа инвестиционна банка. Още 3 млн. евро Домейн Бойар ще плати от собствени средства. Трите банки са създали консорциум, който ще отпусне първия синдикиран заем за винарска фирма. ОББ се е ангажирала да предостави 5 млн. евро, Пощенска банка - 4 млн. евро, а ПИБ - 3 млн. евро. Срокът на кредита е седемгодишен, като първите две години са гратисен период за плащанията по главницата. През това време ще се погасява само лихвата по кредита. Тя ще е равна на шестмесечния Европейски междубанков лихвен процент (ЮРИБОР), който на 14 август бе 2.169%, плюс годишна надбавка от 9 процента. Твърди се, че при преговорите с Домейн Бойар, които първоначално се водеха с ОББ и Пощенска банка, е била договорена лихва, равна на шестмесечния ЮРИБОР плюс надбавка от 7 процента. Но двете банки са поставили условие, че ако дружеството договори по-висока лихва с друга банка, тя ще важи и за тях.И точно това се е случило при преговорите с ПИБ. Домейн Бойар не е успяла да се споразумее за надбавка, която да е равна или по-ниска от тази, за която вече се е договорила с ОББ и с Пощенска банка. Мениджърите на ПИБ настоявали лихвата по заема да е равна на ЮРИБОР плюс 9% и в крайна сметка шефовете на винарската компания са били принудени да приемат това условие.Един от банковите мениджъри на кредитиращия консорциум съобщи, че договорът за заема между Домейн Бойар и трите кредитни институции (за 12 млн. евро) е бил подписан в средата на седмицата. Банков агент на този синдикиран заем е ОББ. През нея ще минават всички погашения по кредита и тя ще ги разпределя между участниците в консорциума. При необходимост тя ще отговаря и за осребряването на заложеното имущество, както и за удовлетворяването на другите две банки в консорциума.Договорът за кредит ще влезе в сила, след като Домейн Бойар оформи юридическите формалности по исканите от трите банки обезпечения. В тяхна полза ще бъдат направени особени залози върху цялото движимо и недвижимо имущество на винпромите на Домейн Бойар в Сливен, в Шумен и в Русе (негов собственик до 2000 г. бе регистрираната в офшорния американски щат Делауер фирма Сийборд корпорейшън).Домейн Бойар бе финансирана през през 1998 г. от ЕБВР с 22.2 млн. евро. От тях 19 млн. евро й бяха предоставени като инвестиционен кредит, а с останалите - 3.2 млн. евро, европейската банка закупи акции от дружеството. Две години след получаването на заема (през 2000-а) Домейн Бойар вече имаше затруднения с обслужването му. Твърди се, че сред причините за финансовите му проблеми са свиването на пазарите във Великобритания и прекалено агресивното разширяване в България. Тогава Домейн Бойар закупи винзаводите в Шумен и Ямбол и изгради ново винарско предприятие в Сливен. Пет години след началото на винарската си авантюра ЕБВР очевидно е преценила, че Домейн Бойар не може да погаси пълния размер на задълженията си към нея. И затова се е съгласила да получи 60% от вземанията си, но при условие, че бъдат погасени с еднократна вноска (т.е. с парите от синдикирания банков кредит). Мениджъри на участващите в консорциума кредитиращи банки признават, че операцията по финансирането на винарската фирма е свързана с големи рискове. Анализите на финансовото състояние на дружеството и на пазарите за вино обаче са показали, че Домейн Бойар има потенциал за развитие и разполага със средства както за изкупуването на необходимото й количество грозде от новата реколта (за тази цел са заделени около 3 млн. евро), така и да обслужва отпуснатия й кредит от 12 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във