Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕБВР КУПИ 15% ОТ АКЦИИТЕ НА ЮНИОНБАНК

ЮНИОНБАНК увеличи акционерния си капитал от 13.1 млн. лв. на 15.41 млн. лв. чрез издаване на нова емисия акции. Тя ще бъде изкупена от ЕБВР и ще притежава 15% от капитала на ЮНИОНБАНК. Това бе решението на общото събрание на акционерите , състояло се на 5 юли. Българската банка работи с ЕБВР от три години. През 1999 г. тя получи от евробанката кредитна линия от 3 млн. евро, предназначена за финансиране на малките и средните предприятия. Две години по-късно размерът на кредитната линия бе увеличен на 6 млн. евро. Освен това през 2000 г. ЕБВР предостави на ЮНИОНБАНК заем от 1.5 млн. евро. От тези пари земеделските стопани получават кредити, които обезпечават със складови записи.На 5 юли общото събрание на ЮНИОНБАНК реши цялата й печалба за 2001 г.от 3.396 млн. лв. да бъде заделена във фонд Резервен. Промени в надзорния съвет засега няма да бъдат правени, тъй като се очаква на 23 юли бордът на директорите на ЕБВР да посочи своя представител в надзора на ЮНИНОБАНК.Специално за в.БАНКЕРЪ председателят на надзорния съвет на българската банка Иван Радев съобщи, че Международната финансово корпорация, която е част от групата на Световната банка, ще отпусне на ЮНИОНБАНК кредитна линия от 5 млн. щ. долара. И тези пари ще се използват за финансиране на малките и средните предприятия. Срокът за погасвяне на кредитната линия е седем години, като през първите четири по нея ще се плащат само лихви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във