Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Е-пенсии? Почти реалност

S 250 e7da0829 00a0 4e08 9b54 c89681880f0a

Развитието на технологиите неусетно трансформира  начина, по който функционира финансовият сектор и  традиционното на пръв поглед пенсионно осигуряване не прави изключение.

Тенденциите в тази сфера могат да бъдат разграничени в две групи - технологични решения за подобряване на вътрешните процеси в подкрепа на бизнес развитието, и дигитални продукти, подобряващи комуникацията с клиента и неговото преживяване. Към първата група спадат различни решения, които подпомагат пенсионните компании  да следят в реално време пазарите и да вземат адекватни решения за бизнес развитието си и за усилване на устойчивостта си, да събират и обработват данни и информация и да са бързо адаптивни към промените. Тези инструменти обикновено са базирани на системи за обработка на голям обем данни (big data) и машинно обучение (machine learning). Втората категория решения, които са далеч по-интересни, са свързани с клиентите на пенсионните фондове. Тенденциите в това отношение са в посока към подобряване на комуникацията и разширяване на достъпа до информация. Включително  и на възможността осигурените лица да вземат информирани решения за управлението на спестяванията си за пенсия и дори в известна степен  предоставяне на инструменти, с които клиентите сами да могат да управляват част от процесите. Примери от сектора са: таблата за управление (dashboards), които представляват платформа с лесен за използване интерфейс, който позволява на клиента да събере информация за своите спестявания за пенсия с един поглед. Друг пример са т. нар. робосъветници - подобна на чатбот система, която отговаря на често задавани от осигурените лица въпроси и им помага да вземат информирани решения. Но наличието на  робосъветниците в никакъв случай не означава, че финансовите консултанти вече не са нужни. Робосъветниците просто ги отменят при предоставянето на основна информация,  което позволява на консултантите  да се съсредоточат върху много по-сложни казуси. Освен таблата и чатботовете дигиталните технологии в пенсионния сектор предлагат и друго удобство -  електронното съхранение на документи, възможността някои действия да се извършват онлайн - без необходимост от разпечатване на големи количества хартия. У нас такова решение предоставя на клиентите си  "ПОД-Бъдеще" АД - чрез интеграцията с революционното приложение за издаване на квалифициран мобилен електронен подпис на компанията Evrotrust. 

Експертите от сектора са оптимисти по отношение на бързото технологично развитие на българския пазар, но когато става дума за допълнителното пенсионно осигуряване, повишаването на заинтересоваността и осведомеността на хората ще изисква много повече време.

"От началото на 2017-а започнахме да предлагаме модерни дигитални услуги на осигурените в нашите фондове. Надявам се, че и останалите компании ще започнат да го правят поетапно. Необходими са обаче повече усилия на всички компании на пазара за това потребителите да бъдат  по-заинтересовани. Затова и голямата задача, която ни предстои в сектора, е да събудим интерес в осигурените лица още от началото на тяхното осигуряване  - не само към нашите продукти, а и към темата за допълнителното пенсионно осигуряване като цяло", каза пред "БАНКЕРЪ" Росен Даскалов, директор "Дигитално развитие и технологии" в "ПОД- Бъдеще". Пенсионооосигурителната компания е едно от утвърдените на българския пазар пенсионни дружества с повече от 200 хил. осигурени лица и над 200 млн. лв. активи.  Според Росен Даскалов спестяванията за допълнителна пенсия ще имат критично значение в бъдеще, когато демографските проблеми ще създават все по-големи трудности на държавата в процеса на гарантиране и изплащане на пенсиите от общественото осигуряване.

"Дигиталните технологии са шанс да предизвикаме интерес към капиталовия стълб в пенсионното осигуряване. Особено сред по-младите, за които това все повече се превръща в начин на живот", обясни той. 

Според експерти от бранша през следващите няколко години все повече компании от пенсионния сектор ще започнат да предлагат на клиентите си дигитални услуги. От една страна, това ще създаде  здравословна конкуренция на пазара, а от друга - ще помогне  осигурените хора  да разберат, че технологиите дават възможност на човек да управлява лесно и да контролира спестяванията си за пенсия - нещо, което често се смята за маловажно. И не само да го управлява, но и да извлича конкретни ползи от това. Клиентите на пенсионните фондове  могат например да имат бърз и лесен достъп до информация, да вземат информирани решения, както и да предприемат определени действия изцяло онлайн и дистанционно. "По отношение на цялостното представяне на пенсионния сектор, ако не се причиняват сътресения на регулаторно ниво, то можем да очакваме пенсионните фондове да започнат да изплащат допълнителни пенсии и да продължат да са стабилен стълб за развитието на икономиката и капиталовия пазар", добави Росен Даскалов.

Дигитализацията на сектора променя и цените на услугите. Тенденцията е да се понижават разходите  на осигурените  - и таксите за управление, а и инвестиционната такса спадат всяка година. Навлизането на технологиите ускорява този процес. Робосъветниците например спестяват необходимостта от допълнителни усилия от страна на пенсионните компании да отговарят  на по-разпространените въпроси и едновременно с това правят материята на пенсионното осигуряване по-достъпна. Това, разбира се, означава  по-ниски разходи и за осигурените лица.

"От пролетта на 2017-а нашата компания предлага услуга от типа "dashboard" - мобилно приложение, чрез  което всеки осигурен при нас може да следи средствата по своята партида директно от телефона и по всяко време. Преди месец пуснахме и нова услуга - възможност за идентификация и подписване от разстояние на някои документи, свързани с осигуряването във фондовете на пенсионната компания, включително и прехвърляне от друг пенсионен фонд изцяло онлайн", разказа Росен Даскалов. Той добави, че броят на хората, които ползват тези иновативни услуги,  все още е малък, но потенциалът е голям предвид бързото навлизане на дигиталните услуги във всички сфери на живота, особено сред по-младите клиенти, които имат изградени навици да ги използват. Но все пак е необходимо компаниите да вложат повече усилия за популяризацията им.

Дигитализацията на сектора удобно  прескача и някои нормативни граници. Например клиентът може да подаде заявление онлайн - то се генерира на сайта на пенсионното дружество и се подписва електронно чрез мобилен квалифициран електронен подпис на компанията. А  такъв може да се издава дистанционно през мобилно приложение за няколко минути, при висока степен на правна и IT сигурност. У нас това може да се случи чрез технология, разработена от българската стартираща компания "Евротръст". До този момент, за да смени пенсионния си фонд, ако желае това,  осигуреният трябваше  да  отиде при нотариус и да  подпише и завери заявлението си. 

Описаното по-горе показва, че предстои един  много по-голям процес в пенсионноосигурителния бранш. Създаването на подобен инструмент е сигнал, че пенсионните дружества осъзнават необходимостта от по-активна комуникация с осигурените лица. В световен план също вече се виждат интересни примери в тази посока - пенсионните дружества създават свои своеобразни медии, които предоставят на своите клиенти различен тип информация, съобразена с нуждите им, активиране на т. нар. push notifications, които известяват за промяна по партидата или приканват клиентите да се възползват от нови възможности и планове. Личното отношение и добавянето на игрови елементи тепърва ще стават много важни и в комуникацията с осигурените лица.

В хода на дигитализацията на пенсионноосигурителния сектор неминуемо промени търпят и регулациите. Това е така, защото рисковете, които възникват с развитието на финансовите технологии, са много. От една страна - защитата на личните данни, от друга - появата на различни иновативни решения и продукти на пазара, които не се вписват в традиционните регулаторни рамки. Регулацията на финансовите технологии е сложна материя, тъй като трябва да се пази балансът между насърчаването на иновациите и защитата на  правата на финансовите потребители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във