Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЗИ става лидер в полиците "Живот"

ДЗИ става лидер в животозастраховането с 26% пазарен дял след вливането на "ОББ - Животозастраховане" ЕАД в "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД. Това съобщиха от компанията.

С решение на Комисията по финансов надзор от 13 декември беше разрешено преобразуването на "ОББ - Животозастраховане" ЕАД  чрез  вливане в "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД.  Вливането ще се финализира с вписването  му  в Търговския регистър. В резултат "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД става  универсален правоприемник  на "ОББ - Животозастраховане" ЕАД -  цялото имущество, включително и портфейлът от застрахователни договори, преминава в  приемащото дружество, а  дейността по животозастраховане  продължава  да се осъществява от един единствен субект - "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД.

"След преобразуването се прогнозира "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД да се превърне в лидер на пазара на животозастрахователни услуги с 26% комбиниран пазарен дял. То ще доведе и до диверсификация на застрахователния портфейл и оптимизиране на капиталовата структура и процесите на работа", коментира новината Коста Чолаков, Главен изпълнителен директор на "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД.

"ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД е предприело  всички необходими правни и фактически действия, за да осигури приемственост в трудовите, социалноосигурителните и пенсионни правоотношения  съгласно изискванията на българското законодателство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във