Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЗИ придобива "ОББ-Метлайф"

Българското застраховтелно дружество ДЗИ, част от белгийската КВС Груп ще придобие остатъка от дела на Метлайф  в "ОББ-Метлайф Животозастрахователно дружество" АД. Споразумение за сделката бе постигнато в последните дни на 2017 година. 

По-рано през изминалата година KBC придоби 60% от "ОББ-Метлайф" при покупката на ОББ и на другите дружества, собственост на гръцката NBG. Цената, която белгийският гигант плати за банката и другите компании, беше 610 млн. евро. Останалите 40% от смесеното животозастрахователно дружество не бяха обект на сделката, като за тях остана отделно договаряне със собственика им застрахователя Metlife. Сега 60-те процента от "ОББ-Метлайф" ще преминат към ДЗИ заедно с новопридобитите 40 процента. Така ДЗИ придобива 100% от собствеността върху "ОББ-Метлайф" и продуктите ще се предлагат от ДЗИ. 

"Затвърждава се нашата позиция на силен играч на местния пазар, който е в състояние да предложи пълния набор от банково-застрахователни продукти на българските клиенти през различните ни канали", заяви по повод на придобиването главният изпълнителен директор на КВС Груп Йохан Тейс.

Животозастрахователните продукти на "ОББ-Метлайф" ще се продават само в банковите клонове на ОББ. Компанията има 10% пазарен дял на българския животозастрахователен пазар и предлага пълен набор от животозастрахователни продукти. Комбинирано ДЗИ и ОББ-Метлайф ще имат 21% пазарен дял на българския животозастрахователен пазар. 

Сделката все още е предмет на регулаторно одобрение и се очаква да бъде приключена през второто тримесечие на 2018 година. След като бъде завършена, ДЗИ ще обслужва застрахователните полици на съществуващите клиенти на ОББ-Метлайф до тяхното изтичане. Вследствие на тази сделка КВС ще може да дистрибутира общозастрахователните и животозастрахователните продукти на ДЗИ в банковите клонове на ОББ.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във