Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЗИ БАНК ВЛЕЗЕ В КЛУБА НА МИЛИАРДЕРИТЕ

От началото на август 2005 г. броят на банките с балансово число над 1 млрд. лв. се увеличи с още една. Това е ДЗИ Банк, чиито активи в края на юли са 1.02 млрд. лв. и по този показател се нарежда на осмо място в българския финансово-кредитен сектор. По-важното в случая е, че за седемте месеца на 2005 г. банката е успяла да увеличи балансовото си число с 41%, а в сравнение с юли 2004 г. - с около 62 процента. С подобен ръст, особено за периода от началото на 2005-а до края на юли, не може да се похвали нито една голяма кредитна институция у нас.Между ДЗИ Банк и повечето участници на финансовия ни пазар има още една съществена разлика. При мнозинството от кредитните институции ръстът на отпуснатите заеми значително изпреварва нарастването на привлечените средства - депозити, влогове и сметки, на граждани и фирми. А това означава, че почти всеки новопривлечен лев се хвърля в кредитирането. Това обаче повишава и рисковете за банката при евентуална икономическа криза. Тази опасност обаче съществува само на пръв поглед. В развитието на ДЗИ Банк през седемте месеца на годината се наблюдава и друга тенденция. Обемът на депозитите на граждани и фирми през този период се е увеличил с 41% - от 615 млн. лв. до 867 млн. лв., докато обемът на предоставените кредити е нараснал с 28% - от 262 млн. лв. до 336 млн. лева. С други думи, от всеки новопривлечен лев банката използва за кредитиране 36 стотинки, а останалите 64 стотинки инвестира във високоликвидни инструменти - държавни ценни книжа и депозити в други кредитни институции, което повишава нейната стабилност.Логично ДЗИ Банк е увеличила и пазарните си дялове по активи, по кредити и по привлечени средства от граждани и фирми. В края на 2004 г. пазарният й дял по балансово число е бил 2.9%, а в края на юли 2005 г. - 3.6 процента. Тя е отпуснала 2.1% от всички кредити, докато седем месеца преди това те са 2 процента. В края на юли 2005 г. 4.7% от всички депозити на граждани и фирми са поверени на ДЗИ Банк, докато в края на 2004 г. те са 3.7 процента. На пръв поглед разликите не са много големи, но трябва да се има предвид, че зад всеки 0.1% пазарен дял стоят между 16 млн. и 28 млн. лв. - а това не са малко пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във