Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДВЕСТА АГЕНТИ ЩЕ ДЕБНАТ ЗА ДДС-ДАЛАВЕРИ

Догодина към Министерството на финансите ще бъде създадена агенция за фискални разследвания. Предвидено е нейният бюджет да бъде 6 млн. лв. и да има персонал от 200 щатни данъчни агенти. Дейността й ще бъде регламентирана със специален закон, който предстои да бъде внесен в парламента. Създаването на новата структура е само част от мерките за борба срещу сивата икономика и данъчните измами. Агенцията ще бъде юридическо лице, чийто едноличен собственост ще бъде Министерството на финансите. Министърът пък ще назначава нейния директор с мандат от четири години, но след като съгласува кандидатурата си с премиера. Към Националната агенция за фискални разследвания ще има две основни звена - Дирекция Фискални разследвания и Дирекция Специални разузнавателни средства и експертизи. Фискалните агенти ще разполагат с правомощията на дознатели (ще могат да извършват разследвания). С разрешението на съда те ще могат да искат сваляне на банковата и застрахователната тайна, да ползват специални разузнавателни средства и да възлагат на други органи извършването на проверки, ревизии и експертизи. Фискалните агенти ще разследват т.нар. кухи схеми и вериги за източване на ДДС от бюджета, както и източниците на доходи на лица, чието имущество не отговаря на декларираните от тях приходи по Закона за облагане на доходите на физическите лица. Агенцията ще следи и анализира и корпоративните измами, като във фирмите от особено рискови браншове ще бъдат внедрявани тайни агенти. Целта е да внасяме в прокуратурата прецизен продукт, който ще даде възможност на наблюдаващия прокурор да изготви обвинението и да го внесе в съда, отбеляза директорът на Главна данъчна дирекция Николай Попов. - Чрез тази структура ще се опитаме максимално да скъсим времето от установяването на едно престъпление до окончателното произнасяне на присъдата. За съжаление практиката показа, че по данъчни престъпления най-краткият срок за внасяне на обвинението в съда е 4-5 години. Новият Закон за Национална агенция за фискални разследвания ще наложи промени и в някои основни нормативни актове като Наказателния, Наказателнопроцесуалния и Данъчно-процесуалния кодекс, Закона за банките и Закона за специалните разузнавателни средства. В Наказателния кодекс ще бъдат записани текстове, въвеждащи принудителни административни мерки, които ще позволят на прокуратурата да назначава особен представител във фирмите, които са извършили данъчни престъпления.По принцип лицата, извършващи престъпна дейност, използват фирми за прикритие, уточни главният данъчен директор Николай Попов. - Ако установим, че една такава фирма е извършила престъпление, наблюдаващият дознанието прокурор ще направи искане до съда за назначаване на особен представител, който ще следи да не бъде разпродадено имуществото й в хода на следствието или на наказателното производство. В Наказателния кодекс ще се даде определение за дължими данъци в големи и особено големи размери. Лимитът за данъци в големи размери се увеличава от три на пет хиляди лева, а над 5 хил. лв. са данъците в особено големи размери. В проектозакона за агенцията се предвижда, че тя ще налага глоби, които условно могат да се разделят на две групи. Ако едно физическо лице не съдейства на разследването, глобата е до 2 хил. лева. За юридическите лица, отказали да предоставят информация, имуществената санкция е от 50 хил. до 100 хил. лв., а при повторен отказ - от 100 хил. до 200 хил. лева. Предложението на Министерството на финансите е глобата за умишлено неплащане на данъци да е от 5 хил. до 10 хил. лв., а за данъчни задължения в особено големи размери и неподадена декларация - наказанието да е не по-малко от 10 хил. лв. и лишаване от свобода от една до шест години. Наказателният кодекс ще има нов текст, който предвижда затвор от 5 до 15 години за организаторите на престъпни групи, каквито са повечето вериги за източване на ДДС. Проектозаконът за Национална агенция за фискални разследвания предвижда и драстични глоби (от 10 до 20 хил. лв.) и санкции (от една до три години забрана да извършват такава дейност) за онези нейни служители, които разгласяват, предоставят, публикуват или използват конфиденциална информация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във