Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДВЕ БЪЛГАРСКИ БАНКИ С ИНВЕСТИЦИОНЕН РЕЙТИНГ

Рейтинговата агенция Стандард енд Пуър'с (Standard and Poor's) повиши перспективата по кредитния рейтинг на БУЛБАНК от стабилна на положителна. Оценката за платежоспособността на банката, каквото всъщност представлява рейтингът, е BBB- и е равна на тази, дадена за платежоспособността на България по външните й задължения.Оценката ВВВ- е най-ниското ниво от групата на т. нар. инвестиционни рейтинги. Когато една държава, фирма или банка попаднат в тази група, сигналът за инвеститорите е, че икономиката на страната или финансовото състояние на фирмата е стабилно и в дългосрочна перспектива няма опасност тя да спре да обслужва външните си задължения. Рейтингът ВВВ- с положителна перспектива е възможно най-високият, който може в момента да получи една фирма или банка у нас, тъй като той е присъден и на държавата. А както е известно, нито една компания от дадена страна не може да има по-висок рейтинг от този на държавата.През седмицата Стандард енд Пуърс повиши рейтинга и на ОББ от ВВ+ до BBB- със стабилна перспектива. Агенцията е отчела добрите финансови показатели на банката. За 2004 г. печалбата й преди облагане с данъци е 82.9 млн. лв. - с 31% по-голяма от тази за 2003 година. Възвръщаемостта на активите на банката е 3.4%, а на собствения капитал - 22.1 процента. Съотношението на приходите от дейността спрямо разходите за издръжка на банката е 48.7%, като по този показател за ефективност ОББ се нарежда сред трите най-добри кредитни институции в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във