Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ХВАНА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЦКБ НЕПОДГОТВЕНИ

Акционерите на Централна кооперативна банка бяха хванати в крачка от обнародваните на 25 юни в Държавен вестник промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Според неговите разпоредби, една трета от членовете на надзорните съвети и на съветите на директорите на всички публични дружества (т. е. търгувани на борсата) а ЦКБ е точно такова, трябва да са независими. В смисъл да не са служители на публичното дружество и да не са свързани с негов акционер, който притежава повече от 25% от капитала му. При това положение собствениците на ЦКБ бяха принудени да изберат на общото си събрание на 26 юни двама нови членове на надзорния й съвет, които да отговарят на тези условия. Въпросните лица не биваше да са свързани с Химимпорт - фирмата, чрез която варненската бизнеструктура ТИМ контролира 43.7% от капитала на банката. Другият голям собственик на акции в нея - Централният кооперативен съюз притежава 23% от капитала й, а останалите 33.3% са разпределени между много на брой дребни акционери.Намеренията на представителите на Химимпорт бяха в надзорния съвет на ЦКБ да влезе Никола Дамянов - собственик и управител на офшорната компания Фертитон Инк. Но като свързано лице с Химимпорт кандидатурата на Дамянов волю-неволю трябваше да бъде оттеглена. Вместо това общото събрание на акционерите на ЦКБ взе решение за увеличаване на броя на членовете на надзорния й съвет от трима на петима. В него останаха Химимпорт, като юридическо лице, и Панчо Иванов - председател на Централния кооперативен съюз. От съвета бе освободена Банковата консолидационна компания, която в края на миналата година продаде 32.7-процентния си дял за 6 млн. лв. на Химимпорт. Новоприетите надзорници на банката са проф. Данаил Данаилов - шеф на катедра Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство, Божидар Григоров и Георги Попов. Последните двама са добре известни в българските финансови и банкови среди.Григоров е работил в Пощенска банка, Банка ДСК и БНБ, а от 1997 г. до края на 2001 г. бе изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка. След напускането й се зае с консултантска дейност в областта на финансите, счетоводството и информационните технологии. Георги Попов пък е дългогодишен служител на външнотърговската фирма Кинтекс. От 1991 г. влиза в частния бизнес и притежава дялове и акции в една дузина частни дружества. Името му нашумя през 2000 г., когато стана управител на Йорсет холдингс (България), закупил под носа на държавата активите на фалиралата Първа частна банка за 14 млн. лева. Освен това той е представител на Пирин Турист - купувача на авиокомпания Хемус Еър. Твърди се, че Попов има близки взаимоотношения с варненската бизнесструктура ТИМ и дори е бил съдружник с някои нейни собственици.Общото събрание на акционерите на ЦКБ реши на 26 юни цялата й печалба за 2001 г. в размер на 2.128 млн. лв. да бъде заделена във фонд резервен. Изпълнителният й директор Георги Константинов обяви, че до месец кредитната институция очаква да получи по сметките си 5.3 млн. лв. от Български морски флот, който купи активите на фалиралата Варненска корабостроителница. Корабостроителницата дължи на банката тази сума, обезпечена с ипотека върху един от строените в нея кораби. Парите от БМФ са добре дошли за Централна кооперативна банка. С тях тя ще плати за покупката на активите на фалиралата Добруджанска банка, сред които са осем зърнобази, две големи свинеферми и седем административни сгради в Добричкия регион. Преди месец ЦКБ изрази готовност пред Добричкия окръжен съд да разпредели между кредиторите на фалиралата през 1997 г. Добруджанска банка 4.12 млн. лева. Съблюдавайки разпоредбите на чл.93 от Закона за банките, съдът изпрати офертата на ЦКБ за мнение от Централната банка. БНБ пък е поискала от кандидат-купувача да увеличи сумата. И след като ЦКБ е декларирала готовността си да разпредели 4.5 млн. лв. между кредиторите на фалиралата Добруджанска банка, БНБ е благословила офертата. Сега остава и Добричкият съд да одобри сделката.С придобиването на активите на фалиралата Добруджанска банка ТИМ ще хване бизнеса в житницата на България. Освен че притежава голяма част от зърнобазите в страната, като собственик на Химимпорт, ТШМ има възможност да предоставя на земеделските стопани и необходимите им торове. Финансирането на селскостопанските работи и изкупуването на продукцията ще стават през ЦКБ, която е специализирана в кредитирането на земеделието. А реколтата ще се застрахова през застрахователното дружество Армеец, което Химимпорт купи преди близо месец за 4.3 млн. лева. Така цикълът: финансиране - производство - застраховане, се затваря напълно. А за реализацията на продукцията в ТИМ нямат никакви притеснения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във