Банкеръ Weekly

През 2018-а:

Държавата ще развива предприемаческа екосистема

Следващата година ще бъде годината на предприемачите, на стартиращите предприятия и на инструментите на финансовия инженеринг. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов във вторник (24 октомври) при откриването на 15-ия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България. 

"Българска банка за развитие е инструмент, който ще бъде насочен към стимулиране на малките и средните предприятия в страната", обяви Лъчезар Борисов. Тук е мястото да напомним, че отскоро Министерството на икономиката е новият принципал на държавната банка.

"Преди няколко месеца беше приета Стратегията за банката до 2020 г., която поставя много сериозен акцент върху малките и средните предприятия и насърчаването на предприемачеството. Конкретните цели на стратегията е да се промени структурата на финансиране - от директно да поставим акцента върху индиректното финансиране", разясни той. 

В този контекст бе създадена новата Програма на ББР по Плана "Юнкер" за индиректно финансиране на българския бизнес. Средствата по програмата са осигурени от българската държавна банка и от Европейската инвестиционна банка в рамките на Инвестиционния план за Европа. Те ще достигат до хората чрез банки партньори на ББР.

Програмата има две специфики, които ще се проявят  за първи път на българския пазар. Предвижда се банките партньори да прилагат индивидуалните си вътрешни правила за кредитиране, а ББР да поема не само  финансирането, но и до 100% от риска по предоставените по този ред заеми.

Долният праг на кредитите по новата програма е 3 млн. лева. Това е така, защото по другата програма на държавната банка - "Напред" (с максимален праг 3 млн. лв.), има неусвоен от банките ресурс и възможност за допълнително договаряне с тях. Горният праг на новата програма - 24 млн. лв. е ограничението, което Европейската инвестиционна банка поставя като максимална експозиция към един клиент.

Другата специфика на програмата идва от условията на плана "Юнкер", според които от програмата могат да се възползват освен микро-, малките и средните предприятия, но и междинните - това са предприятия с персонал до 3000 души.

Големият плюс на програмата е дългият срок, в който компаниите ще могат да погасяват заемите - до 15 години. За сравнение, традиционният срок на договорите за подобен тип инвестиционни заеми е около седем години.

Освен чрез новата програма на ББР държавата ще насърчава бизнеса и посредством Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност". Предвижда се по нея да стартира схема за насърчаване на предприемачеството.

"Тя е конкретно за стартъпите и ще бъде отворена не само за утвърдени компании на пазара, но и за младите предприемачи", посочи заместник-министърът. Първоначалният предложент бюджет по схемата е 67 млн. лева. По нея предприемачите ще могат да получат 90% грантова помощ, като общият грант може да достигне до 200 хил. лева.

Началното развитие на компании ще се ускорява и чрез фондмениджър на финансови инструменти в България. Заместник-министърът припомни, че през септември 2017-а фондът на фондовете обяви процедура за избор на финансови посредници по Фонда за ускоряване и начално финансиране на обща стойност 51.3 млн. евро.

Целта на процедурата е да бъдат избрани фондмениджъри за трите фонда: Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I с размер на публичния финансов ресурс от 14 млн. евро, Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II с размер на публичния финансов ресурс от 18.2 млн. евро и Фонд за финансиране на начален етап с размер на публичния финансов ресурс от 19.1 млн. евро.

Управлението на средствата има за цел да покрие пълния жизнен цикъл и развитие на едно предприятие.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във