Банкеръ Weekly

анахронизъм

Докога колата, а не шофьорът ще носи вината

Форумите избесняха:

"Полицата "Гражданска отговорност е на "името" на автомобила - докато това е така - ни бонус,  ни малус!"

"Нещо не ми се връзва как ще се задейства  застраховката, която е за автомобил, който си има собственик, който често е различен от шофьора..."

"Крайно време е Гражданската отговорност да стане лична, да е свързана с поведението на  шофьора, а не със случващото се с автомобила."

 

Тези дни консултантът по въвеждането на системата "бонус-малус" при  задължителната застраховка "Гражданска отговорност на МПС" - известната компания "Ърнст енд Янг", представи окончателния си  доклад по въпроса. В документа са разработени 11 (!) възможни сценария за действието на системата, като са предложени  голям брой фактори, които да бъдат взети предвид при нейното изграждане.

Възложителката на доклада -  Комисията за финансов надзор, побърза да защити контрагента си, като заяви, че "всички сценарии са изготвени въз основа на изчисления на данни за българския пазар и отразяват неговата специфика и е въпрос на преценка по целесъобразност кой от предложените сценарии за система "бонус-малус" да бъде избран".

Тази защита е необходима, защото да се завърши дълго работеният доклад  с 11 проектосценария е все едно да се изброят всички възможни причини за катастрофи.  Или, както се случва -  журналист да напише 11 най-вероятни версии за едно убийство например... Дали полицията работи и може ли въобще да приеме за сериозно да действа по 11 престъпни сценария? А за разработката, за която става дума, са платени доста пари...

КФН явно е  пропуснала  да запише  в заданието какъв е изискваният краен брой варианти и сега хората в нея са силно притеснени от голямата дисперсия: "Поради изключително големия брой предложени варианти Комисията за финансов надзор (КФН) смята, че в момента не е възможно да се пристъпи към обществено обсъждане на проект на нормативен акт, а докладът на "Ърнст енд Янг" е изпратен за мнение до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и до Министерството на вътрешните работи."

Предварителните очаквания са, че на всяко от двете ведомства ще бъде необходим поне един месец, за да проведат своите консултации и да посочат най-подходящия според тях вариант. След като двете министерства, заедно с КФН, изразят своите предпочитания, ще се пристъпи към написване на  проект на наредба и към нейното обществено обсъждане. Наредбата, която ще въведе системата "бонус-малус" в България, ще бъде приета съвместно от КФН, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от министъра на вътрешните работи, а  общественотой обсъждане ще бъде  през  септември тази година.

Оскъдната, общо взето, информация около системата и документа възбуди множество  експертни предположения: полицата за нарушителите ще бъде оскъпена между 180 и  400 процента. Което означава, че тя може да достигне цена на застраховката до 1000 лв., коментират едни. И още - освен шофьора  досие ще има и автомобилът, така че да се избегнат измами при плащането на полицата.

В момента цената на "Гражданска отговорност" се формира въз основа на различни фактори - стаж на шофьора, възраст, населено място и кубатура на колата.

С въвеждане на системата "бонус-малус" вече водещо значение ще има досието на водача - дали има нарушения на пътя. Колкото по-тежко е то, толкова повече ще се оскъпява полицата.

Изрядните шофьори могат да получат отстъпка от 7 до 40%  от цената на застраховката, коментират други експерти . Това означава, че при полица от 200 лв. ще се спестяват от 14 до 80 лева.

Застрахователите обаче не са притеснени от забавянето на процеса. "Закъснение от няколко месеца при въвеждането на "бонус-малус" системата не е толкова съществено на фона на предположенията, че тази система ще оформи облика на българското застраховане, след като бъде въведена", сподели Стоян Проданов, изпълнителен директор на "Бул инс".

"Очаква се след въвеждането на системата "бонус-малус"  тя да доведе до положителни промени в начина на шофиране и в начина, по който се възприема поведението на водачите на пътя. Подходящият момент на въвеждането на системата ще бъде 2019 г., смята той. - Трябва да се има предвид, че системата няма да отразява историята на нарушенията и поведението на пътя преди нейното въвеждане. Ако системата бъде въведена през 2019 г., тази година ще бъде нулева и неутрална по отношение на "бонус-малус" системата. След нея ще започнат да се отчитат нарушенията и поведението на водачите. От гледна точка на справедливостта  това е един добър вариант за въвеждане."

Докато чакаме нормотворчеството обаче, пазарът работи. Цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" за автомобилите продължава ударно да расте и  при повечето компании цената е с над 25% по-висока в сравнение с миналата година -  за един и същи автомобил, който не е участвал в произшествия. Най-голямо е поскъпването  в столицата, която е и най-рисковият за шофиране град. То започва от 20-30 лв. и надхвърля 50 лева. Продължават ударно да растат и сумите, които Гаранционният фонд плаща за щети в чужбина, причинени от автомобили с българска регистрация, но не притежаващи полица   "Гражданска отговорност" или с полици, които имат ниско покритие на фона на големите обезщетения, които се присъждат.

Както вече писахме, от началото на февруари повсеместно задължителната застраховка "Гражданска отговорност" бе завишена средно с 12 лв., тъй като Националното бюро "Зелена карта" наложи нова такса на застрахователите. Това е институцията, която плаща обезщетения, ако българи без "Гражданска отговорност" причинят щети в чужбина. Допълнителните отчисления отиват в специален фонд и служат като банкова гаранция срещу неплащането на щети в чужбина. Този фонд се създава по решение на Международния съвет на бюрата "Зелена карта". Заради зачестилите случаи на некоректни български застрахователи, които бавят или не могат да платят щетите, всички компании бяха принудени да внесат депозит  през март на обща сума  4 млн. евро.  Тези пари на практика се плащат от крайните потребители. Поскъпването тогава варираше от 11 до 18 лв. за полица при различните компании.

Премиите и сега още, преди да е въведена системата "банус-малус",  се определят на базата на няколко критерия, всеки от които дава представа за размера на риска. Важни са възрастта и шофьорските навици на собственика на автомобила. Много застрахователни компании искат 25-30% по-висока премия, когато собственикът е под 25 години. Някои застрахователи правят отстъпки за по-голям стаж, а други слагат надбавки за по-неопитни шофьори. Предизвиканите ПТП водят до съществено завишение на застрахователната премия, но на практика почти няма застраховател, който да е намалил застраховката при подновяването й, дори клиентът да е изряден шофьор.

Много зависи и къде е регистрирана колата. Заради многото автомобили и тежкия трафик софиянци плащат скъпо. Видът и характеристиките на моторното превозно средство са може би най-значимият фактор. Това е така, тъй като цените на щетите при едно ПТП зависят от размера, мощността и габаритите на возилото. По-мощните автомобили причиняват по-често и по-големи поражения. Използването на МПС за превоз на опасни товари, състезания, отдаване под наем или таксиметрови услуги представлява по-висок риск, което води до по-висока застрахователна премия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във