Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДО ТРИДЕСЕТ МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ ЗА БАНКОВИТЕ СИНДИЦИ

Банковите синдици получиха ясни правила, по който ще се формира тяхната заплата. Те са описани в специална наредба на Фонда за гарантиране на влоговете, одобрена на 23 октомври от управителния съвет на БНБ.През първите шест месеца от назначаването си синдиците ще вземат от десет до тридесет минимални работни заплати, чийто размер през 2003 е 110 лева. С други думи, хората, които събират вземанията на фалиралите КАПИТАЛБАНК, КРИСТАЛБАНК, Балканска универсална банка и банка Славяни, ще получават между 1100 и 3300 лв. месечно. Конкретната сума ще бъде определяна от управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете и ще зависи от обема и вида на активите на съответната банка в несъстоятелност. За сравнение, повечето синдици досега вземаха между 1500 и 2000 лева.След изтичането на първите шест месеца заплата на синдиците ще се формира като процент от събраните от тях вземания и осребреното имущество. Възнаграждението ще се определя по специална методика. Най-голям например ще е процентът от парите, събрани от длъжници, намиращи се в производство по несъстоятелност. Наредбата предвижда в този случай банковите синдици да получават от 3 до 5 процента. От 1 до 5% от върнатите на фалиралата кредитна институция суми ще им бъдат изплатени, ако са от задлъжнели фирми, за които е открита процедура по ликвидация или от продажба на дялови участия и дълготрайни материални активи.При продажба на фалиралата банка, синдикът ще има право да получи до 4% от сумата на задълженията, които купувачът се задължава да погаси към кредиторите. От тази клауза ще могат да се възползват и синдиците на КАПИТАЛБАНК, КРИСТАЛБАНК, Балканска универсална банка и банка Славяни, но само ако успеят да се договорят с мениджърите на ЕВРОБАНК и на Демирбанк (България), които са проявили интерес към покупката на активите на четирите кредитни институции. Целта на наредбата е да стимулира по-бързото и ефективно събиране на вземанията на фалиралите банки. Членовете на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете се надяват, че по този начин ще преустановят наложилата се сега практика синдиците да депозират събраните пари и да се издържат от лихвите по тези депозити. Без да си дават много зор за уреждане на проблема с необслужваните кредити и постигането на максимално високи цени при продажбата на имуществото на банките в несъстоятелност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във