Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДО 2007-А ВЛОГОВЕТЕ ДО 40 ХИЛ. ЛВ. ЩЕ СА ГАРАНТИРАНИ

И гарантирането на влоговете в банките трябва да се синхронизира с правилата в Евросъюза при влизането на България в него през 2007 година. Императивът в европазара е всички спестявания на граждани и нефинансови институции до 20 хил. евро да са защитени. При преговорите си с Европейската комисия българското правителството се е ангажирало до 2007-а вече да осигури покритие на вложенията до 40 хил. лв. (които фирма или гражданин е депозирал в една банка).В момента тази гаранция се разпростира върху средства до 15 хил. лв., а през 2005 г. размерът на обезпечените суми ще се увеличи до 25 хил. лева. Последните публични данни за видовете депозити на граждани и фирми, които БНБ оповести за юни 2004 г., показват, че в банките са разкрити 11.6 млн. броя депозити на граждани и фирми, по които има повече от 12.3 млрд. лева. Депозитите до 15 хил. лв., които са обезпечени по сега действащия Закон за гарантиране на влоговете, в средата на 2004-а са били 11.5 млн. броя и са съдържали 5.7 млрд. лева. Обобщените данни обаче дават неточна представа за гарантираните суми, тъй като по-голямата част от фирмените средства - 3.6 млрд. лв., са по депозити над 50 хил. лева. При спестяванията на гражданите картинката е точно обратната. От общо 11 млн. броя депозити, в които има 7.8 млрд. лв., с държавна протекция се ползват 10.9 млн. броя сметки. Общата наличност в тях е 5.3 млрд. лева. С други думи, 68% от парите на хората, вложени в банките в момента, са защитени по силата на закона.Институцията, в която се натрупват парите за изплащане на компенсации, е Фондът за гарантиране на депозитите. Средства в сметките му внасят самите банки. Те са длъжни всяка година до 31 март да отчисляват за тази цел по 0.5% от парите, депозирани в тях до края на предходната година. За 2003-а например търговските банки са внесли във фонда над 50 млн. лв., а в края на юли 2004 г. общият размер на финансовите му активи е около 250.2 млн. лева. Това са парите, с които институцията разполага, за да изплати защитените влогове в банка, която е обявена в несъстоятелност. На пръв поглед изглежда, че това не са много пари. Но проучването на балансите на кредитните институции, опериращи в страната, би показало, че натрупаните във фонда средства са му достатъчни, за да изплати депозитите на граждани и фирми във всяка една от банките с балансово число до 500 млн. лева. Ако някоя от по-големите кредитни институции (не дай Боже) бъде обявена в несъстоятелност, фондът няма да може да изплати със собствени средства всички депозити до 15 хил. лева. Но в такъв случай законът му позволява да събере авансово годишните вноски от банките, да увеличи размера им или да вземе заеми от български и чуждестранни кредитни институции или от бюджета. Заемите, които ще получи фондът, могат да бъдат обезпечавани с държавна гаранция или с бъдещите вземания на институцията от българските търговски банки.Така че влоговете на гражданите и фирмите ще бъдат изплатени до гарантирания от закона размер при всички положения, освен ако се стигне до всеобхватна финансова криза, като тази от 1996-1997 г., когато фалираха 19 кредитни институции. Но ако настъпи такава ситуация, трябва да мисли как да се спаси цялата икономическа система на държавата, а не само влоговете в банките.

Facebook logo
Бъдете с нас и във