Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДО 17 АПРИЛ ПЛАЩАТ ПАРИТЕ НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ В БУБ

На 17 април 2005 г. изтича давностният срок за изплащане на сумите по гарантираните влогове в обявената през февруари 2000 г. в несъстоятелност Балканска универсална банка (БУБ). Фондът за гарантиране на влоговете започна да изплаща от 17 април 2000-а до 6900 лв. на всяка фирма и гражданин, който е имал депозит или сметка в БУБ, през клоновете на ОББ. Законът за гарантиране на влоговете в банките не посочва краен срок за изплащане на гарантираните суми по влоговете, поради което се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. Според тях общият давностен срок за погасяване на вземанията е пет години., твърди Бисер Манолов, председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. По този повод искаме да припомним на вложителите в Балканска универсална банка, неполучили гарантираните суми по Закона за гарантиране на влоговете в банките, да потърсят правата си до изтичането на давностния срок, т.е. до 18 април (понеделник) 2005 г. включително., заяви Манолов.Удостоверенията на вложителите в БУБ се издават от синдиците на Балканска универсална банка. След представянето им в съответния клон на ОББ гражданите получават правото да се разпоредят със средствата по откритите им там служебно сметки. Общият размер на подлежащите на защита влогове в БУБ е 301 960 лв., а броят на вложителите, имащи право на гаранция, е 683. До 31 декември 2004 г., през клоновете на ОББ, фондът е изплатил на вложителите в БУБ 190 135 лв. - 62.97% от гарантираните суми. Парите си са получили 137 лица, или 20.06% от общия брой вложители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във