Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЖЕРАЛД ШИФ СИ ТРЪГВА С МИР

Правителството на Симеон Сакскобургготски и финансовият министър Милен Велчев ще могат за първи път да се похвалят, че и по време на тяхното управление България успешно е подписала стенд-бай споразумение с МВФ. На 25 ноември мисията, водена от Джералд Шиф, ще приключи своята работа по прегледа на изпълнението на бюджета за 2003-а и съгласуването на параметрите на бюджета за 2004 година.Това е последното посещение на Шиф в България и последният преглед на двегодишното стенд-бай споразумение, което правителството подписа в началото на 2002 година. Следващата мисия ще бъде водена от Ханс Фликеншилд. На сбогуване със страната ни Шиф не пропусна да предупреди, че трябва да продължим да поддържаме строга финансова дисциплина и повтори съвета си правителството да предприеме мерки за намаляване на вноса - най-вече на потребителски стоки. Според някои източници на 25 ноември той ще обяви, че мисията се е договорила с правителството бюджетният дефицит за 2004-а да бъде 0.7% от брутния вътрешен продукт и по принцип приема плановете на кабинета да инвестира в инфраструктурни проекти и в държавни предприятия записаните под черта 775 млн. лева. Разбира се, това ще става при строго съблюдаване на бюджетната дисциплина и само при наличието на готови проекти. Български финансисти прогнозират, че поради мудността на администрацията едва ли ще бъдат усвоени и 10% от тази сума. Такава е и прогнозата на заместник финансовия министър Любомир Дацов (виж. стр.6).Благоприятната развръзка на преговорите с Фонда не означава, че проблемите, които Джералд Шиф посочи при започването им на 17 ноември, могат да бъдат пренебрегнати. Още при първите си срещи в София - с управителния съвет на БНБ и с шефовете на финансовото министерство, Шиф заяви, че е обезпокоен от две неща: прекалено високия дефицит по текущата сметка, който в края на 2003-а се очаква да надхвърли 7%, и заложения от правителството бюджетен дефицит за 2004 г. (0.7 процента). Двете неща са взаимнообвързани, защото, за да се запълни дупката в текущата сметка, бюджетният дефицит трябва да бъде по-малък от планирания. А правителството не само не смята да го намали през 2004-а, а дори планира той да е с 0.2% по-висок от прогнозите, направени още през 2002 година. С други думи, кабинетът се отказва да използва един от малкото лостове за намаляването на вноса от чужбина и оттам - на дефицита по текущата сметка. Шиф се опасява, че увеличеният внос (който предизвиква изтичането на валута от страната) може в един момент да доведе до намаляване на фискалния, а оттам и на валутния резерв на България.Според финансовия министър Милен Велчев обаче увеличеният дефицит по текущата сметка не се дължи на нарастването на вноса на потребителски стоки. Основната причина била увеличените покупки на суровини и материали от чужбина, които правят българските фирми. Те правели това, за да изпълнят по-големи поръчки. Това е признак за съживяване на икономиката, подчерта министърът, чийто ефект ще бъде увеличаване на приходите от данъци и от социални осигуровки. След дълги дебати в понеделник и няколко срещи между работните групи на мисията и на финансовото министерство Шиф в крайна сметка е приел аргументите на Велчев. Твърди се обаче, че е поставил едно изрично условие: от януари до декември 2004-а бюджетните ведомства и организации да получават само 88% от предвидените за тях суми. Останалите 12% могат да им бъдат отпуснати едва след като е категорично ясно, че планираните приходи в бюджета са събрани и дефицитът не е по-висок от планирания. Освен това, ако се установи, че дефицитът по текущата сметка продължава да нараства и това води до намаляване на фискалния и валутния резерв, правителството ще ограничи бюджетния дефицит, като спести част от планираните разходи на хазната. Фондът се е опитал да убеди правителството, че трябва да се възползва от добрите резултати през 2003-а (бюджетът отчита излишък от около 1 млрд. лв.) и да приключи изтичащата година с нулев бюджетен дефицит. Това ще позволи на хазната да запази близо 300 млн. лв., с които би увеличила фискалния резерв като застраховка срещу евентуални финансови сътресения през следващата година. Освен това подобна мярка ще увеличи и сигурността на кредиторите на България в стабилността на нейния пазар. Все пак средствата от фискалния резерв подсигуряват обслужване на външните задължения на страната. Министерството на финансите все още не е казало да на предложението на Шиф, но се твърди, че това ще е цената, срещу която ще получи одобрение за по-високия бюджетен дефицит през 2004-а и за допълнителните инвестиционни разходи.Джералд Шиф и водените от него експерти са се опитали да убедят и БНБ, че трябва да предприеме мерки срещу бързорастящия обем на потребителските кредити. При срещата си с управителния съвет на Централната банка на 17 ноември експертите от Фонда са предложили да бъдат въведени по-рестриктивни изисквания при класифицирането на просрочените вземания. Идеята им е била да се скъси от 120 на 90 дни срокът, в който необслужваните кредити се отчитат като загуба. Управление Банков надзор на БНБ обаче се е противопоставило на това предложение с мотива, че банковата система е стабилна, увеличение на нередовните кредити не се забелязва и въвеждането на една такава мярка не би имало ефект, тъй като просрочените с повече от 90 дни потребителски заеми са само 0.5% от общия обем на този вид кредити. Въпросът за обема на кредитирането е бил обсъден и в разговорите между експерти на мисията и УС на Асоциацията на търговските банки. Тя се проведе на 21 ноември. Според участвали в разговорите банкери в края на срещата подчинените на Шиф вече са били убедени, че ръстът в кредитирането не застрашава стабилността на банковия сектор. Нещо повече - членовете на УС на АТБ дори са заявили, че през 2004 г. общият обем на заемите ще продължи да нараства, тъй като кредитните ни институции разполагат с все по-голям потенциал за финансиране на предприятията. Банкерите обаче са подчертали, че този процес ще бъде съпътстван с увеличаване на изискванията, които предявяват към платежоспособността на клиентите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във