Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДИСКУСИЯТА ЗА СВОБОДНИТЕ ПАРИ

В книгата на Николай Неновски за свободните пари* е направен задълбочен анализ на една почти непозната у нас икономическа теория. С голяма смелост и убеденост авторът защитава тезата, че парите ще изпълняват по-добре своите функции, ако се емитират не от една монополна институция (централната...
Facebook logo
Бъдете с нас и във