Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЕПУТАТИТЕ ПРИЕХА НОВ ЗАКОН ЗА ПЛАЩАНИЯТА

Без много дебати и прения депутатите приеха на 24 март новия Закон за плащанията. Нормативният документ ще влезе в сила шест месеца след обнародването му в Държавен вестник.Законът регламентира видовете плащания; разработването, внедряването и ползването на платежни системи, както и условията, на които трябва да отговарят фирмите, имащи амбиции да влязат в бизнеса с разплащания.В нормативния документ е предвидено при забавяне на паричен превод виновната банка да плаща наказателна лихва на клиента. Споровете между клиентите и банките по спрени, сгрешени или неизвършени навреме преводи ще се решават от специална помирителна комисия. В нея ще влизат представител на БНБ (която ще председателства комисията) и по двама души, определени от Асоциацията на търговските банки и от Комисията за защита на потребителите.Според новия закон БНБ ще е институцията, която ще лицензира и ще надзирава дейността на фирмите, работещи в бизнеса с разплащания. Както в.БАНКЕРЪ писа в миналия си брой, лиценз за такава дейност ще се издава на дружество със записан капитал от 5 млн. лв., като преди подаването на молбата за разрешение собствениците му трябва да са внесли в по сметка минимум 25% от капитала. Кандидатите ще трябва да отговарят на многобройни и строги технически изисквания, за да е сигурна БНБ, че те ще могат да обслужват без проблем платежните нареждания на своите клиенти. В случай че фирмите нарушат изискванията, БНБ ще може да им отнема издадения лиценз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във