Банкеръ Daily

Финансов дневник

Депутатите гласуваха данък "уикенд" на първо четене

Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане,с което налага промени в пет данъчни закона. Това са Законът за данъците върху доходите на физическите лица, Законът за местните данъци и такси, Законът за данък върху добавената стойност, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Законът за ограничаване на плащанията в брой. Гласовете "За" на първо четене са 102, "Против" 33 и "Въздържал се" 27.

С промените в Закона за корпоративното подоходно облагане на практика въвеждат така нареченият "данък уикенд". Според него държавата няма да възстановява целият Данък добавена стойност за служебни автомобили, имоти и изобщо активи на стойност над 5 хил. лева, които се използват и за лични цели. Точният процент от ДДС, който ще се възстановява, ще се определя по методика на Министерството на финансите и ще зависи от начина, по който се използват служебните активи.

По тази причина до 29 февруари 2016-а всички фирми, които са си приспаднали ДДС за служебни активи на стойност над 5 хил. лева, ще трябва да подадат декларация в Националната агенция за приходите. В случай, че такава декларация не бъде подадена, данъчните ще счетат, че активите се използват изцяло за лични нужди и фирмата ще трябва да плати ДДС-то за всички минали данъчни периоди, считано от датата на покупката им.

Освен това законовите промени въвеждат и ново ограничение при плащанията в брой. В момента, максималната сума, която може да бъде изплатена в брой, е 15 хил. лева, а след промените тя става 5 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във