Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЕЛОТО ЗА ВАЛУТНОТО РЕФИНАНСИРАНЕ НА БНБ ОСТАВА ЗА ПРОЛЕТТА

Покрай многобройните дела срещу шефове на банки един интересен наказателен процес остана сякаш в сянка. Става въпрос за делото срещу бившия шеф на управление Валутно и член на УС на БНБ Стоян Шукеров, който е обвинен по чл.282 от Наказателния кодекс за нарушаване на служебните си задължения при разрешаването на валутно рефинансиране за 58.6 млн. щ. долара на осем банки. Става дума за затворените през 1996 г. Първа частна банка, Стопанска банка, АГРОБИЗНЕСБАНК, ТСБАНК, ЕЛИТБАНК, КРИСТАЛБАНК, Банка за земеделски кредит и банка Славяни. След фалита им са останали неиздължени около 26.8 млн. щ. долара на БНБ.Делото бе внесено за разглеждане в съда по молба на самия Шукеров, който през януари 2004 г. настоя да получи присъда, вместо наказателния процес да продължи с години и да се разтакава до безкрай между прокуратурата и следствието. Софийският градски съд гледа за пръв път делото през февруари 2004 г., а оттогава досега по него бяха проведени три заседания. Четвъртото трябваше да се състои на 28 февруари 2005 г., но бе отложено, тъй като адвокат Йорданка Вандова, която защитава интересите на Шукеров, трябваше да се яви във Великотърновския окръжен съд по делото за смъртта на свищовските деца в река Лим.Целта на прокуратурата е да докаже, че Шукеров е предоставял на вече фалиралите търговски банки средства - в нарушение на действащата до средата на 1997 г. Наредба №6 за рефинансиране на банките, срещу залог и чрез ресконтиране (сконтиране) на търговски ценни книжа. Първо, става въпрос за 22 млн. щ. долара, които, според обвинението, са били дадени без обезпечения и без договори. Ако се съди по приложените към делото документи обаче, валутата е отпусната по начина, по който тогава са се предоставяли депозити между банки. А според международната практика те са необезпечени и сключването им се потвърждава чрез маркираните съобщения по системата СУИФТ и Ройтерс, а не чрез договори на хартия.Прокуратурата твърди още, че при предоставянето на заеми от БНБ на споменатите търговски банки за други 36.6 млн. щ. долара, гарантирани с ценни книги (те са част от общото валутно финансиране от 58.6 млн. щ. долара), Шукеров е нарушил също Наредба №6 и по-точно нейния чл.7. В него пише, че рефинансирането, обезпечено с търговски ценни книги, не може да надхвърля 80% от пазарната им стойност. А прокуратурата твърди, че отпуснатите от БНБ - общо 36.5 млн. щ. долара, са 100%, а не 80% от стойността на предоставените като обезпечение ценни книжа. Само че обвинението не е обърнало внимание, че става въпрос не са за ценни книжа въобще, а за записи на заповед, операциите с които са регламентирани не в чл.7 от Наредба №6, а в нейния чл.11. Тънкостта при сделките с този вид ценна книга, според някои юристи, е че, първо, тя няма пазарна стойност, тъй като не се търгува на борсата, и второ, че финансирането, което се предоставя срещу нея, не може да е по-ниско от номинала й. Ако второто правило не бъде спазено издателят на записа на заповед, който получава парите, може да оспори връщането им с мотива, че не е получил цялата сума. При подобна ситуация за кредитора съществува опасност да не може да се удовлетвори от активите на длъжника без съдебна намеса. А БНБ е имала договори с банките, които е рефинансирала срещу записи на заповед, че при първо неплащане може да си прихване дължимите суми от сметките им, които те поддържат при нея. Освен това от 1992 г. насам всички решения за рефинансиране над 3 млн. щ. долара са се вземали не от тогавашния шеф на управление Валутно в БНБ - Стоян Шукеров, а от Комисия по рефинансирането, която през 1995 г. е трансформирана в Комитет по провеждане на парична политика. А за суми над 5 млн. щ. долара пък се е изисквало одобрение от управителния съвет на БНБ. При това положение е трудно да се повярва, че целият УС на Централната банка не се е съобразявал с Наредба №6. Дори да допуснем, че това някога се е случило, защо тогава не се търси наказателна отговорност на всички лица участвали в УС на БНБ за периода 1992 г. - края на 1996-а, когато са отпуснати валутните рефинансирания, за които сега е обвиняем Шукеров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във