Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЕЛОТО СРЕЩУ ЕКСШЕФОВЕТЕ НА ПЧБ СПРЯ ПРЕДИ СТАРТА

Единствената, но достатъчна причина за отлагане на първото заседание срещу десетимата подсъдими бивши изпълнителни директори и служители на Първа частна банка (ПЧБ) се оказа молбата за прекратяване на делото. В нея адвокатът на Венцислав Йосифов - Ина Лулчева и защитнищите на Емилиян Димитров и на Драгомир Димитров - Вандова и Найденов заявяват, че срещу клиентите им има и други дела по сходни обвинения. Прокуратурата е изчислила, че благодарение на лошото управление на десетимата подсъдими на ПЧБ са нанесени щети за 6.168 млрд. стари лева. Вината за причиняването им се търси от бившите изпълнителни директори на банката Венцислав Йосифов, Михаил Стефанов и Емилиян Димитров. Редом с тях обвинени за фалита й са прокуристът на ПЧБ Кирил Григоров, началникът на управление Специфични банкови операции и рисково кредитиране - Орлин Георгиев, директорът на Международни разплащания - Емилия Арменкова, Димитър Белчев, който през 1993 г. е бил ръководител на Парични пазари, както и директорите на клоновете на банката в Тетевен - Йордан Йорданов, и в район Триадица - Искра Андонова и Драгомир Драганов. След като в продължение на близо шест години следствие и прокуратура прехвърляха помежду си образуваните дела срещу бившите шефове на ПЧБ, на 21 април в Софийския районен съд започна гледането на най-голямото от тях. В момента срещу Йосифов има още три съдебни дела, които са в различна фаза (две в следствието и едно очакващо решението на Апелативния съд), но обвиненията по тях са сходни с тези по настоящото. Което бе използвано от адвокат Лулчева като мотив да поиска прекратяване на делото. Освен това по всеки от тези случаи Йосифов е подсъдим в качеството си на изпълнителен директор на ПЧБ, а както заяви защитата му, има препокриване и на периодите, за които прокуратурата твърди, че са извършени нарушенията. Тези съвпадения, според адвокат Лулчева, са достатъчно основание да се прекрати започналото на 21 април съдебно дело и да се поиска връщането му в прокуратурата - за обединяване с останалите. Исканията на Лулчева са подкрепени и от адвокатите Вандова и Найденов, според които срещу техните клиенти също има по повече от едно дело със сходни обвинения. За да изясни дали аргументите на тримата адвокати са основателни, съдията по делото Калин Калпакчиев разпореди да се изиска справка от Софийския апелативен съд, от Софийския градски съд и от прокуратурата за всички дела при тях, по които са обвиняеми някои от десетимата подсъдими. Обвиненията срещу тях са за длъжностни престъпления по стандартния за банкерите чл.282 от Наказателния кодекс. Според прокуратурата прегрешенията им са свързани с отпускането на невъзвръщаеми кредити, чрез които шефовете на ПЧБ или заемополучателите са се облагодетелствали. Представителите на обвинението ще се опитат да докажат в съда, че именно лошите кредити, отпуснати от подсъдимите, са основната причина за фалита на банката. Но обвиненията за нанесени щети от около 6 млрд. стари лв. са незначителна част от задълженията на банката.По оценка към 10 декември 1999 г., когато е обявен търгът за разпродажбата на активите на кредитната институция (спечелен от Йорсет холдинг (България) ЕООД), невърнатите кредити на ПЧБ са били в размер на 230 млн. щ. долара. Настоящият обвинителен акт също е претърпял неколкократни метаморфози, като вследствие на промените в него на Венцислав Йосифов се търси отговорност за отпускането на лоши кредити за общо 37 дружества през периода от 10 декември 1991 г. до 29 март 1996 година. В първоначалния си вариант те са били 195, но за някои от тях е установено, че заемите не са разрешени с неговия подпис. Според прокуратурата с действията си само Йосифов, като бивш изпълнителен директор на ПЧБ, е ощетил банката с над 40 млн. щ. долара и 5.7 млн. г. марки, които към датата на поставяне на банката под особен надзор - 17 май 1996 г., са равни на близо 4.8 млрд. стари лева. Срещу Емилиян Димитров прокуратурата е отправила общо 13 обвинения за отпускането на кредити на различни фирми. От тях непогасени остават 8.66 млн. щ. долара и 518 хил. г. марки, които към 17 май 1996 г. са с обща левова равностойност над 1 млрд. стари лева.Следващ по размер на предявените обвинения е бившият изпълнителен директор на ПЧБ Михаил Стефанов, който е отговорен за отпускането на седем лоши кредита. Според прокуратурата от неиздължаването им банката е ощетена с 2.112 млн. щ. долара, 361 хил. г. марки, 456 млн. италиански лирети и 571 млн. стари лева. Общата левова равностойност на задълженията, за които Стефанов е обвинен, към 17 май 1996 г. е изчислена на 856 млн. стари лева.Бившият началник на управление Специфични банкови операции и рисково кредитиране Орлин Георгиев е обвинен за отпускането на невъзвръщаеми заеми само на пет фирми. Неиздължените суми по тях обаче са в размер на 772 хил. щ. долара, 172 хил. г. марки и над 571 млн. стари лв., които към 17 май 1996 г. са на обща стойност 666 млн. стари лева. Кирил Григоров, бивш прокурист на ПЧБ, ще отговаря пред съда за отпускането на четири лоши кредита. Според прокуратурата от неиздължаването им банката е ощетена с 1.63 млн. щ. долара, чиято левова равностойност към 17 май 1996 г. е изчислена на близо 177 млн. стари лева (177 хил. нови).Бившият управител на ПЧБ - клон Тетевен, е обвинен за отпуснати кредити само на две фирми, но неиздължените суми по тях са в размер на над 14 млн. щ. долара, които по курса на БНБ за 17 май 1996 г. се равняват на 1.55 млрд. стари лева (1.55 милиона нови лева).Следващият в списъка на подсъдимите - Искра Андонова, бивш генерален директор на ПЧБ - клон Триадица-ВИП, трябва да се защитава срещу отправените й обвинения за отпускането на един кредит. От неиздължаването му, според прокуратурата, банката е била ощетена с близо 3.5 млн. щ. долара, които към 17 май 1996 г. са се равнявали на 376 млн. стари лева. Подсъдимият Драгомир Димитров трябва да отговаря пред Темида за разрешаването само на един заем, по който при поставянето на банката под особен надзор са останали неиздължени 482 хил. щ. долара, или малко над 52 млн. стари лева. Според прокуратурата бившият генерален директор Международни разплащания в ПЧБ Емилия Арменкова е ощетила банката с 1.6 млн. щ. долара, които по курса на БНБ за 17 май 1996 г. са над 176 млн. стари лева.Последният от обвиняемите - Димитър Белчев, бивш главен директор Парични пазари в банката, е обвинен, че неправомерно е разрешил овърдрафт за клиент на ПЧБ в размер на 500 хил. щ. долара, от които почти цялата сума е останала неиздължена. Към 17 май 1996 г. непогасени остават 482 хил. щ. долара, които по курса за деня се равняват на почти 532 млн. стари лева.Съдията по делото срещу десетте бивши шефове и служители на ПЧБ Калин Калпакчиев определи следващото заседание по процеса да се проведе на 11 юни. Дотогава той се надява да получи справките от колегите си в софийския апелативен и градски съд, както и от прокуратурата. В зависимост от данните в тях съдия Калпакчиев ще реши дали да продължи самостоятелното разглеждане на делото, или ще разпореди обединяването му със сходни дела, свързани с всеки един от шефовете на ПЧБ.Ако на 11 юни се даде ход на делото, заседанието вероятно ще се изчерпи само с прочитането на внесения от прокуратурата обвинителен акт и приемането или отхвърлянето на граждански искове срещу бившите изпълнителни директори на банката. Техен вносител се очаква да бъде дружеството, закупило на 22 юни 2000 г. активите на ПЧБ - Йорсет холдинг (България) ЕООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във