Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДЕКСИА КОМУНАЛКРЕДИТ БАНК ИСКА ДА КУПИ ОБЩИНСКА БАНКА

Леополд Фишер, член на борда на директорите на Дексиа Комуналкредит Банк, пред в.БАНКЕРЪДексиа Комуналкредит Банк (Dexia Kommunalkredit Bank) e нова международна банка. Тя е създадена през 2003 г. като холдинг между австрийската Комуналкредит Банк и Дексия Кредит Локал, една от големите френски банки. Целта на холдинга е да кредитира обществения и общинския сектор в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). В България френско-австрийската банка вече е осигурила кредитна линия за Общинска банка. През април Дексиа Комуналкредит Банк ще отвори свое представителство в София. Френско-австрийският трезор има интерес да придобие, чрез покупка, една от работещите на пазара български банки и вече преговаря с някои от тях. Има намерение да участва и в приватизацията на Общинска банка. Ако сделката не успее Дексиа Комуналкредит Банк ще изгради през следващите две години нова банка в България.Каре под снимката на Фишер:Леополд Фишер е член на директорския борд на Дексиа Комуналкредит Банк й отговаря за дейноста й в страните от Централна и Източна Европа. Голяма част от кариерата му е свързана с австрийската Комуналкредит Банк и с Дексиа Кредит Локал. Той е един от хората, които са работили по проекта за създаване на новата Дексиа Комуналкредит Банк, която във Виена наричат още Източноевропейската банка. Член е на надзорния съвет на Дексиа Комуналкредит Банк в Словакия. Женен е, има едно дете.Г-н Фишер, кога да очакваме шефовете на Дексия Комуналкредит Банк да посетят София?- Нямаме конкретно решение, но се надявам това да стане в следващите два месеца. Най-вероятно ще открием представителството си през втората половина на април 2005 година. Ще създадем дружество, така нареченото екуизишън къмпани или ООД, чиито основни цели ще са да популяризира Дексиа Комуналкредит Банк и да направи сондажи за закупуване на подходяща българска банка или да установи партньорство с някоя от местните кредитни институции за съвместна дейност. Представителството ще има и задачата да набележи проекти, които бихме могли да финансираме директно от Виена. И сега, преди да се установим постоянно в София, сме отворени за финансиране на проекти на общински фирми в България.Ще участвате ли в приватизацията на Общинска банка?- Вече сме запознати с тази банка, огледали сме я и имаме намерение да участваме в нейната приватизация. Общинска банка наистина е една от целите ни, но не е единствената. Имаме и други сценарии. Ако нито една от сделките не се осъществи, ще изградим нова собствена банка в България.С колко от българските банки сте преговаряли? - Когато стъпваме на нов пазар, необходимо е да се запознаем със заобикалащата ни среда, да се огледаме за повече партньори, които да ни помагат. Затова водим разговори с различни банки и ще имаме предпочитани партньори.Вярно ли е, че една от тях е ДЗИ Банк?- Преговорите са конфеденциални. Но ДЗИ Банк би бил един добър наш партньор, защото има много добри позиции на пазара.Имате ли вече осъществени сделки в България?- Предоставихме кредитна линия на Общинска банка за 10 млн. евро.Колко дълго ще остане Дексиа Комуналкредит Банк в България?- Не сме обсъждали този въпрос, ще останем тук, докато има поле за действие на банката. Сега правим само първите крачки. Средносрочните ни планове са да имаме банка в страната и да станем лидери на местния пазар в сферата на общественото финансиране. Всъщност ние правим само това - финансираме обществени проекти с акцент върху инфраструктурата и общинските дейности. Това е нашата специалност, като внасяме и съответното ноу - хау как се структурират общественозначими проекти. Една от целите ни е да наблюдаваме как се изпълняват Маастрихтските критерии, тъй като скоро страната ще се присъедини към Европейския съюз. Знаете, че според договореностите от Маастрихт бяха изработени критерии за държавната и обществената задлъжнялост. Повечето страни срещат проблеми с изпълнението им. Ние имаме решения как да бъдат преструктурирани тези дългове. Поемаме грижата проектите да бъдат осъществени по начин, който да не бъде във вреда на европейските договорености и стандарти.Българските общини трудно стигат до финансиране и повечето нямат рейтинги. А заемите, които предоставя Дексиа Комуналкредит Банк, зависят от рейтинговата оценка на клиента, нали?- Така е. Колкото по-висок е рейтингът, толкова по-евтин и дългосрочен е кредитът. В България потребностите от кредитиране на обществения и общинския сектор са големи. Неслучайно Световната банка заделя милиони за финансиране на българската държава. Но са необходими още много средства, за да постигне страната нужното инфраструктурно ниво, както и в опазването на околната среда например. Нашият потенциал е да подпомагаме подобни проекти при много изгодни цени и условия. Защото ние самите получаваме изгодно рефинансиране на международния капиталов пазар, тъй като имаме най-високия рейтинг трипъл Ей ( Ааа). За нас обаче не е проблем, ако някой наш клиент няма рейтинг. Имаме специализирана банкова структура, която оценява клиентите ни въз основа на финансовото им състояние. Една от силните ни страни е да структурираме проектите така, че да се отразят по най-добрия начин на финансите на общината в бъдеще. Предлагаме евтин ресурс за много дълго време - в някои случаи и до 40 години.Какво означава евтин ресурс, каква е лихвената ставка?- Цената на кредита зависи от проекта, но сме известни с това, че предлагаме изгодни условия. Така например неотдавна предоставихме на Варшава заем за 85 млн. евро за инфраструктурни проекти. За Братислава се конкурирахме с местни и чуждестранни банки кредитори и спечелихме. Вие лично отговаряте за експанзията на банката на изток. Кои страни успяхте да превземете?- В Полша имаме добри сделки (бел. ред. - там Дексиа Комуналкредит Банк притежава кредитна институция, носеща нейното име), в Словакия си партнираме с една голяма банка, в Чехия също сме стъпили на пазара. През настоящата 2005 г. смятаме да влезем в България, Румъния и Унгария, евентуално и в Хърватия. Планираната инвестиция за тях е 6 млрд. евро. За България нямаме утвърдена цифра, но през 2005 г. са предвидени инвестиции в размер на 100 хил. евро, което е висок лимит, и ако има интерес, няма проблем бързо да го удвоим.Какво друго освен кредитиране предлагате на общините?- Консултираме нашите клиенти как да разработват вътрешните си бюджети, да намалят разходите и да увеличат приходите си, какви проекти биха могли да си позволят да финансират, как да ги структурират. Тази дейност, която бюрото ни в София ще развива, е може би най-интересната предвид скорошното присъединяване на страната към ЕС. Около 70% от присъединителните европейски фондове ще са по общинска линия, тъй като в Европа инфраструктурата, опазването на околната среда, пътищата са грижа на месните власти. Голяма част от тези ресурси ще са грантови схеми (бел. ред. - става дума за безвъзмездно предоставени средства, които получателят не трябва да връща) и ще бъде логично да минават през нашата банка в България.Имате ли конкуренти във финансирането на обществени и общински проекти?- На европейско ниво сме водеща банка за общинско финансиране. Има само още една кредитна институция с подобна специализация - Депфа (Depfa Bank), която преди работеше в Германия, а сега е ситуирана в Ирландия. Другаде няма такива банки. Универсални кредитни институции в отделните страни се занимават с общинско финансиране, но те не разполагат с нашето ноу-хау.Ще финансирате ли държавни и частни фирми?- Да, ако дейността им е общественозначима, например летища, железници. Не финансираме индустриални предприятия. Частни фирми могат да кандидатстват за кредити от банката, ако изпълняват общински поръчки или участват в обществени проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във