Банкеръ Weekly

чудеса

Дебитната карта пуска и като е празна

Разполагаемият овърдрафт е чадър за спешни плащания.

"Няма нищо в дебитната ми  карта! А до заплата остава още седмица! Ужас!...".

Е, не е точно ужас. Дебитната карта може да "пусне"  пари, дори и когато е празна.

Превръщането й в "кредитна" е въпрос на едно допълнително споразумение с банката  издател, което отнема  броени минути. В резултат  когато собствените пари в дебитната карта свършат, банката се заема да я зареди с определена договорена сума, превръщайки я в кредитна. Но при чувствително по-ниска лихва от тази, която се използва при  кредитната карта.

Но защо овърдрафт по дебитна карта, а не пари на заем от кредитната карта? Отговорът на този въпрос налага  да се направи сравнение между на пръв поглед аналогични продукти.

Ако потребителят иска  да разполага  с определена сума по всяко време и навсякъде -  класическото средство  е кредитната  карта. Възможност за осигуряване на ликвидност обаче е и овърдрафтът - кредит за краткосрочно финансиране за покриване на текущи нужди - плащане на регулярни сметки, на данъци, на такси или когато се появи  непредвиден еднократен разход. Докато кредитната карта е по-скоро платежен инструмент за покупки, резервации, плащания в интернет и пр., а в краен случай и за теглене в брой.

И в двата случая се ползва финансиране до определен, предварително договорен лимит. При кредитната карта средствата, които се отпускат, са "класически заем", докато овърдрафтът е разрешено превишение на салдо по сметка. При него клиентът трябва да има разплащателна сметка в банката с редовни  постъпления  по нея и  може да ползва разрешения заем, когато е похарчил собствените си средства или те са недостатъчни за необходимо плащане.

Класическият овъдрафт е осигуряване на допълнителни средства при превод на работна заплата, ползвани през дебитна карта. Одобреният лимит се използва многократно, изцяло или на части. Парите могат да се  теглят и в брой, да се плащат стоки и услуги в търговски обекти на ПОС терминал. Лихва  се дължи само върху ползваната част от средствата към датата на месечния  падеж. Обичайно лимитът е според месечното постъпление, но в пъти - примерно  една, две... пет нетни работни заплати. В случай  че е налице и  обезпечение с финансови средства в банката ( примерно депозит), размерът достига по-големи суми, а лихвата е по-ниска. Максималният срок за изплащане е до 12 месеца, но  някои банки допускат и  възможност за удължаване. В този срок трябва да се погаси използваната сума, докато при кредитната карта няма такова изискване, стига да се покрива месечната минимална вноска. При спазване на последното условие има случаи, в които кредитни карти са занулени или почти на лимита дълги години.

Овърдрафтът е подходящ за плащане на сметки, по които например се дължат пари преди превода на заплата - така, ако няма средства по сметката, банката  вкарва необходимитее средства, за да покрие битовите задължения, а си възстановява сумата или част от нея след това.

Подобно е и при кредитната карта, където има одобрен кредитен лимит и клиентът ползва толкова, колкото иска от него. Може дори да го превиши в рамките на отчетния период, но за това се начислява допълнителна такса. Не се изисква конкретно наличие на сметка и/или на определена сума в  нея, но се минава през оценка на кредитоспособността на клиента. При връщане на ползвана част от заема обичайно има гратисен период, през който не се  начислява  лихва.

Това, което се заплаща  при използването и на двата продукта, са лихва и такси. Преглед на предложенията на банките показва, че нивата на лихвите при овърдрафта са по-ниски в сравнение с тези по кредитни карти. Причината е, че все пак в първия случай има гарантиран паричен поток, който постъпва по сметката, или гаранция под формата на депозит. Затова и лихвите там са от около 9% до близо 11-12 процента. При кредитните карти границите са 12-18% при плащане с нея (каквото е и основното им предназначение) и 16-19% при теглене на банкомат, което е добре да се прави в крайни случаи. Освен това има и допълнителна  такса за самото теглене - фиксирана част + процент от сумата. За по-висок клас карти лихвите са по-ниски според доходите на картодържателя и класа карта (златна, платинена). По-ниски лихви и такси се дават и при корпоративно обслужване на служителите на компании и фирми - около 12-13% и например с 50% по-ниска годишна такса.

Освен лихви има и такси. При овърдрафта има месечна такса за обслужване на сметката, тъй като самата дебитна карта е към разплащателна сметка - около 2-3 лв. на месец, което обаче си е стандартно плащане и когато няма  овърдрафт. В някои случаи има отделно и такса за поддръжка или обслужване на ĸapтaта (мeceчнa или гoдишнa) - това е така, тъй като овърдрафт може да се ползва и без наличие на пластика, а парите да се теглят на каса или да се нареждат по други сметки и плащания от банката. Налагат  се и стандартните тaĸcи пpи тeглeнe нa cyми oт бaнĸoмaт нa бaнĸaтa или на друга в Бългapия и чyжбинa, в няĸoи cлyчaи тaĸca пpи пoĸyпĸи. Отделно клиентът плаща и за разглеждане на искане за овърдрафт – между 15 и 25 лв. при различните банки. Името й е формулирано по различен начин - такса за разглеждане на документи, за разглеждане на искане, предварително проучване, за кандидатстване и проучване.

При кредитните карти таксите са два вида - пpи тeглeнe нa cyми в бpoй (ĸoитo ca пo-виcoĸи) и пpи извъpшвaнe нa пoĸyпĸи. Aĸo зaдължeниeтo се покрие в рамкитe нa гpaтиcния пepиoд, нe се дължи лиxвa. Гpaтиcният пepиoд e между 30 и 60 дни, най-често 45 дни. Прилага се пpи извъpшвaнe нa пoĸyпĸи. При него е важно да се следят началото и краят на отчетния период и времето кога е направена покупката. Например при покупка, направена на 1-во число на месеца, гратисният период е 45 дни, но ако плащането е на 30-о число, на практика остават само 15 безлихвени дни. При кредитните карти има и минимална вноска, която е процент от похарчената сума и се плаща до определено число също. След края на гратисния период обаче започва да се начислява лихвата върху остатъка от неплатената сума. Други такси, които се начисляват, са зa пoддpъжĸa/oбcлyжвaнe нa ĸapтa (мeceчнa или гoдишнa, обичайно 48-50 лв. годишната), тaĸca зa пoддpъжĸa/oбcлyжвaнe нa ĸapтoвa cмeтĸa.

За да добие цялата тази теория реални измерения, нека надникнем в няколко оферти на банки. Пощенска банка например предлага потребителски овърдрафт  в размер до три нетни работни заплати  (максималният размер до 10 000 лв.), срок - 12 месеца. Погасяването става с всяко едно постъпване на средства по сметката. Възможно е автоматично подновяване за нов 12-месечен период

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана договорна надбавка. За референтен лихвен процент се ползва лихвеният индекс шестмесечен SOFIBOR. Лихвената надбавка се договаря индивидуално. В масовия случай е от 9.95 до 11.95 на сто. Например при 11.95% променлива годишна лихва за потребителски овърдрафт с размер 3000 лв., усвоен изцяло в началото на срока и погасяване на равни месечни вноски, всяка в размер на 266.48 лв.  за срок от 12 месеца - при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "моето банкиране", и с включени такси и комисиони общата дължима сума е 3 264.13 лв., ГПР е 17.27  процента.

"УниКредит Булбанк" пък промотира "Овърдрафт по дебитна карта с превод на работна заплата". Банката отпуска до пет нетни заплати без изискване за обезпечение. Клиентът получава сума до пет нетни заплати на разположение, ползват се с дебитна карта на банкомат или ПОС терминал, изплащат се до 12 месеца с възможност за удължаване. Освен това се плаща лихва само върху използваната сума. Овърдрафтът е с 12 месеца срок за автоматично удължаване. Лесни са условията за кандидатстване, защото не се изисква обезпечение, не трябва съпруг/съпруга да са  солидарни длъжници по кредита и няма задължителна застраховка "Живот". Методът на изчисляване на лихвата е реален брой дни - 360. Годишната такса за обслужване на този овърдрафт е 20 лева.

"SG Експресбанк" също покрива  плащания на свой клиент за времето до постъпване на месечната заплата или пенсия по разплащателната сметка, когато клиентът трябва да извърши неотложен разход и в  сметката му няма достатъчно средства. От банката обясняват, че овърдрафтът по разплащателна сметка дава възможност да се управлява по-гъвкаво бюджетът на домакинството и с лекота да се решава проблемът с разминаването в крайните срокове за плащане на месечните сметки на домакинството и датата за получаване на заплата или пенсия. Основните предимства, които банката очертава, са свързани с това, че клиентите разполагат с една чиста заплата или пенсия, които могат да ползват  в случай на нужда многократно през годината. Овърдрафтът се усвоява директно по дебита на сметката, което позволява да се следят  ползваните суми при максимална прозрачност. Задълженията се погасяват автоматично с всяко постъпление на пари по сметката. Има възможност да се  увеличи размерът на овърдрафта  при всяка промяна на доходите или на  нуждите. Тук има и една друга екстра - защита на семейството  от дългове благодарение на застраховка "Спокойствие", специално създадена от "Сожелайф България". При нещастен случай с картодържателя  задълженията му по овърдрафта се погасяват от застрахователя директно към банката.

 

 

 

Банка Дебитна карта (лв.) Годишна лихва в проценти Месечна такса  (лв.)


Банка ДСК     Virtual Master Card  0.00       0.00

БАКБ    VISA Business                  0.10             0.00

БАКБ     VISA Business                 0.10          0.00

SG Експресбанк V-PAY                0.01               3.04

БАКБ         VPAY CODESURE        0.10               4.45

Ти Би Ай    Master Card Platinum   0.10           4.33

Facebook logo
Бъдете с нас и във