Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДАТСКИ БАНКИ ПОДГОТВЯТ ГРАНДИОЗЕН АУКЦИОН

Ипотечните банки в Дания - Никредит (Nykredit), БРФ Кредит (BRF Kredit), ДЛР Кредит (DLR Kredit) и ипотечните поделения на Данске банк (Danske Bank) и Нордеа (Norfea), подготвят най-големите за тази година аукциони на облигации в Европа. Те планират да продадат книжа, гарантирани с жилищни ипотеки на обща стойност 150 млрд. крони (20 млрд. щ. долара). Обемът на емисиите е около 10% от датския пазар на ипотечни облигации, основан през 1797 година. Това количество позволява покупката на жилища да се финансира чрез продажбата на книжа на капиталовите пазари. В момента в Дания са емитирани ипотечни облигации общо за близо 1.3 трлн. крони, с което местният им пазар се класира на трето място - след САЩ и Германия.Основната част от тазгодишните книжа ще се продаде чрез аукциони на 16, 17 и 18 декември и общият им номинал ще надхвърли двойно продадените през миналата година облигации - за 74 млрд. крони. За сравнение, през 2000 г. бяха реализирани ипотечни облигации за 55 млрд. крони, а през 1999 - за 22 млрд. крони. Единствено банка Никредит започна да провежда дневни аукциони на книжа на 6 декември тази година. Нарастването на номиналите, които се предлагат на годишните аукциони, са провокирани от въведените през 1996 г. кредити с регулируеми лихвени проценти. Те се преизчисляват всяка година на база на лихвите, получени на аукционите. Длъжниците плащат до 3% по-нисък годишен лихвен процент по тези заеми в сравнение с кредитите с фиксирана лихва. И днес традиционният ипотечен кредит в Дания е 30-годишен с фиксиран лихвен процент. В този случай предприемачите се финансират чрез банките, които продават облигации на инвеститорите. Собственикът на подобни книжа може да поиска те да бъдат изплатени по-рано от падежа им, а кредитополучателят има право да се рефинансира. Облигациите, продавани на годишните аукциони, не могат да се погасяват предсрочно. Инвеститорите, натъпкали портфейлите си с пари от книжата с изтекъл падеж, прогнозират, че ще има достатъчно търсене, което да погълне огромния размер на тазгодишните облигационни емисии. По данни на Никредит инвеститорите вече са получили 48 млрд. крони през ноември и очакват още 87 млрд. крони през януари следващата година. Падащите основни лихви в Европа са доста изгодни за длъжниците и неособено привлекателни за кредиторите. Въпреки това засега те задоволяват и двете страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във