Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДАНЪЧНИТЕ ОЗАПТЯВАТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ САРАФИ

Чейнджбюрата ще влязат между зъбците на държавната машина след по-малко от месец. От 1 февруари 2005 г. ще започнат да действат новите изисквания на Наредба №4 на финансовото министерство, която регламентира дейността на обменните бюра. На сарафите ще бъдат наложени строги ограничения за курсовете, по които могат да продават чуждестранна валута. Те няма да могат да се отклоняват за съответната валута с повече от 20% от референтния (препоръчителния) курс на БНБ за деня, като целта е така да се ограничат потенциалните възможности за измами.В момента няма ограничения за курсовете, по които сарафите могат да купуват и да продават валута. Единственото изискване е, ако те се отклоняват с повече от 10% от референтния курс на БНБ, сделката да бъде документирана с договор за покупко-продажба. Според промените в Наредба №4, които ще влязат в сила от 1 февруари, задължението за подписване на договор ще отпадне като сделката по обмяна на чуждестранна валута в наличност се смята за завършена с фактическото приемане на валутата или левовете и подписване на бордеро или на разширения фискален бон. Измамниците обикновено се възползват от незнанието и невниманието на хората, които не гледат какво подписват, обясняват данъчните. Според тях, честа практика е клиентът да подпише документ, в който не е вписана цената, на която е купил или обменил валутата си. При данъчните са постъпвали оплаквания от граждани и за фалшифициране на подписите им. По тези случаи се води разследване, но изводът от досегашната практика с измамите по сарафските бюра е, че подписването на договори не стряска нарушителите. Затова се е наложило в Наредба №4 да бъдат вкарани ограничения за курс купува и курс продава. Ако те бъдат нарушени, сключената сделка за обмяна на валута или левове се смята за невалидна.Второто изменение в наредбата е свързано с начина, по който се изписват валутните курсове върху таблата в обменните бюра. От 1 февруари те задължително ще се изписват с цяло число и две цифри след десетичния знак. В зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове търгуваните валути ще бъдат обявявани задължително с курс купува и курс продава, като обменните бюра нямат право да отказват обмяна на валута и левове. Целта и на тези изменения е да се ограничат измамите, обясняват експерти от отдел Оперативен контрол на Главна данъчна дирекция, тъй като често недобросъвестни сарафи уж по невнимание притурят още една единица в курс купува за еврото като например вместо 1.954 те го изписват като 1.195. След 1 февруари измамата с прибавянето на единица след десетичната запетая ще се забелязва по-лесно, тъй като според Наредба №4 цифрите след десетичния знак ще са две, а не три, както е досега. А когато е изписано, че 1 евро се обменя за 1.19 този неизгоден курс ще се набива повече на очи, отколкото ако на сарафското табло се мъдри, че 1 евро се заменя за 1.195 лева.Новата разпоредба задължава сарафите да поставят на видно място и информацията за курсовете на деня на български, английски, немски, френски и руски език, както и на друг език - по преценка на обменното бюро. А когато бюрото е в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, информацията за валутните курсове трябва да бъде изписана и на езика на граничната държава. Тези изисквания обаче няма да са задължителни за пунктовете за обмяна на валута, разположени на рецепцията в хотелите. Според данъчните власти, измамите по сарафските бюра са сезонно явление и се случват главно през лятото, и то най-вече по българското Черноморие. През 2004 г. инспекторите от отдел Оперативен контрол са извършили 1300 проверки на обменни бюра, основно по сигнали на граждани. Най-многобройни нарушения са установени в големите градове. Така например заради системни нарушения за четири месеца са били затворени шест обменни бюра в Бургас, други 50 в Бургас и в Слънчев бряг са били запечатани за по 24 часа. Същата наказателна мярка е приложена и към 30 обменни бюра в София. Най-строгата санкция, предвидена във Валутния закон, е отнемане на издадено на фирмата удостоверение за регистрация при сериозни и продължителни нарушения, уточняват от Главна данъчна дирекция. Те уверяват, че и през новата 2005 г. ще продължат стриктно да контролират дейността на сарафските бюра и ще бъдат безкомпромисни към нарушителите на разпоредбите. Както и досега, обменните бюра ще продължат да бъдат на регистрационен режим в Агенцията за финансово разузнаване към Министерство на финансите. До края на миналата 2004 г. в страната са регистрирани общо 541 фирми получили право да имат пунктове за обмяна на валута. От агенцията съобщават, че служебно са отпаднали 308 търговски фирми, като най-честата причина е представяне на непълна документация. След като набавят необходимите им документи, дружествата могат отново да кандидатстват за регистрация, уточняват от Агенция за финансово разузнаване. Откази са получили десет компании за непредоставени или непризнати за действителни някои документи, както и когато лицата са укривали доходи от данъчните власти, или са били санкционирани по Валутния закон. Откази се получават и когато търговци, членове на управителни и контролни органи и неограничено отговорни съдружници в юридически лица са били осъждани за престъпления от общ характер или имат образувано предварително производство за това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във