Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ВЛЕЗЕ В НАДЗОРА НА КОРПОРАТИВНА БАНКА

Акционерите на Корпоративна търговска банка увеличиха от три на пет членовете на надзорния й съвет на редовното си годишно общо събрание в понеделник (30 юни). Новите имена в него са Цветан Василев, досегашен председател на управителния съвет и изпълнителен директор на банката, и Алипи Алипиев. Така съставът на надзорния съвет на банката вече е: Цветан Василев, Николай Велков, Румен Люцканов, Златозар Сурлеков и Алипи Алипиев (през ноември 2002 г. той напусна СИБАНК, където бе изпълнителен директор, а от март до средата на юни 2003-а бе прокурист на Корпоративна банка).Акционерите на Корпоративна банка избраха и нов управителен съвет (УС). Те решиха негов председател да стане Янко Иванов, който досега беше член на УС и изпълнителен директор. Новите изпълнителни директори и членове на ръководството на банката са досегашните прокуристи - Орлин Русев и Илиан Зафиров.Промените в надзора и в управителния съвет са внесени за вписване в съда. Едва след това ще се определи и кой ще оглави надзорния съвет.Цветан Василев премина от прякото управление на банката в надзора, след като делът на притежаваната от него финансова къща Бромак в Корпоративна банка се увеличи до 27 процента. Поради технически причини част от въпросите към Цветан Василев от публикуваното в брой 26 от 2003-а интервю със заглавие Оттеглям се от прякото управление на банката и неговите отговори не се четат. Редакцията се извинява на читателите на БАНКЕРЪ и публикува въпросната част от интервюто.Г-н Василев, изпълнителният директор на застрахователно дружество Виктория Жанета Джамбазка обяви в началото на май тази година, че предстои размяна на акции между застрахователя и Корпоративна банка. Така банката щяла да стане собственик на близо 10% от дружеството, а то - на 10% от нейния капитал... - Ще отговоря обстойно на този въпрос, когато има сделка. Засега мога само да кажа, че Виктория е поискала от Комисията по финансов надзор разрешение да стане собственик на 10% от капитала на Корпоративна банка, докато решение на кредитната институция за придобиване на акции от Виктория няма. А докъде стигна процедурата по регистрацията на здравноосигурително дружество Родопи, в което също ще сте съакционери със ЗАД Виктория?- Внесена е молба за лицензиране, но заради летния сезон и отпуските по всяка вероятност ще получим разрешението през есента. Банката ще притежава 7% от капитала на това дружество, а Виктория - 3 процента. Целта ни е да обединим интересите на няколко компании, работещи във финансовия сектор, и съвместно да предлагаме разнообразни пакети от услуги.В началото на юни Корпоративна банка, СИБАНК и банка България инвест купиха на фондовата борса общо 10.1% от акциите на Булгартабак холдинг. СИБАНК и България инвест вече определиха своите представители в управлението на холдинга. Вие няма ли да ги последвате?- Аз и Янко Иванов сме предложени да участваме в директорските съвети на действащи дъщерни дружества на Булгартабак. Не мога да ви кажа в кои точно, тъй като това ще стане ясно едва след общото събрание на холдинга. Намеренията на СИБАНК, България Инвест и Корпоративна банка са да усъвършенстват финансовото управление на тези дъщерни дружества. Подобряването на показателите им ще повиши и стойността на пакетите от акции, които притежаваме в Булгартабак. (Бел.ред. - Корпоративна банка и България инвест са собственици на по 2.5% от капитала на холдинга, а СИБАНК - на 5.1 процента).Как виждате бъдещето на Булгартабак?- Въпросът с политиката за развитието му, която трябва да бъде избрана, е доста сложен. Лично аз смятам, че след като холдингът е монополист, държавата трябва да го продаде. Без съмнение, частникът винаги е по-добър стопанин от държавата. Новите собственици на Булгартабак след приватизацията ще са заинтересовани да преструктурират неговата дейност по начин, който ще осигури по-висока печалба. Те ще имат мотивация да направят по-ефективни онези от дъщерните му дружества, които са пазарноориентирани и могат да оцелеят в условията на силната конкуренция на цигарения и тютюневия пазар. Разбира се, всяко преструктуриране на Булгартабак трябва да отчита и интересите на тютюнопроизводителите, защото това е както икономически, така и социален и политически въпрос. Мисля, че може да бъде намерено решение, което да съчетае интересите на всички страни, заинтересовани от бъдещето на холдинга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във