Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЦКБ ЩЕ РАЗХВЪРЛЯ АКТИВИТЕ НА КРЕДИТНА БАНКА

Управление Банков надзор ще изпрати през следващата седмица на Софийския градски съд становището си по офертата на Централна кооперативна банка за покупката на активите на фалиралата Кредитна банка. ЦКБ предлага да плати за нея 1 лв. и да разпредели между кредиторите й 16.16 млн. лева. Схемата на плащане обаче е по-различна от прилаганите досега при подобни операции. При тях купувачите се разплащаха с кредиторите, като им откриваха депозитни сметки до месец след одобрението на сделката от съда. Съответно кредиторите сами избираха дали веднага да си изтеглят парите, или да ги оставят на депозит. Така бе процедирано при покупката на фалиралата Стопанска банка от СИБАНК и при сделките, с които РОСЕКСИМБАНК придоби активите на обявените в несъстоятелност МИНЕРАЛБАНК и БАЛКАНБАНК.ЦКБ обаче иска да удовлетвори по-голямата част от кредиторите, като им прехвърли вземания на Кредитна банка. Такова право й дава текстът на ал. 6 от чл. 94 на Закона за банките, в който се казва: Купувачът (на фалиралата банка) и кредиторите могат да уговорят и други начини за удовлетворяване на вземанията.Фалиралата през януари 1999 г. Кредитна банка, която бе собственост на Мултигруп на Илия Павлов, дължи на фирми около 25 млн. лева. Осемдесет процента от тази сума формират депозитите и сметките на управляваните от Сашо Дончев и Радослав Ненов дружества Овергаз Инк. и Овергаз Интернешънъл. ЦКБ вече се е договорила с тях да им прехвърли по-голямата част от материалните активи на Кредитна банка. Овергаз Инк. и Овергаз Интернешънъл ще получат и почти всички вземания по отпуснати от нея заеми, както и по-голямата част от акциите и дяловите й участия в други компании. Задълженията от 3.5 млн. лв. към останалите дружества кредитори ще бъдат изплатени с част от парите (5.8 млн. лв.), които има по сметките си самата Кредитна банка. ЦКБ пък ще прибере депозита от 1.5 млн. щ. долара във фалиралата институция, обезпечен с акции на Гранд хотел Варна. Този депозит кооперативната кредитна институция наследи от фалиралата Добруджанска банка, купувайки я през лятото на 2002 година. Всъщност най-голям интерес от осъществяването на сделката имат Овергаз Инк и Овергаз Интернешънъл. До средата на 1998 г. техните шефове Сашо Дончев и Радослав Ненов бяха сред най-приближените хора на Илия Павлов. Разривът в отношенията им настъпи, когато Мултигруп (сега Ем Джи Корпорация) изгуби войната за газа с правителството на Иван Костов и започна да отстъпва по всички бизнесфронтове. Между бившите партньори избухна истинска съдебна война, която продължава и досега. Дончев и Ненов може би разчитат да притиснат Илия Павлов, придобивайки активите на Кредитна банка. Твърди се, че шефът на Ем Джи Корпорация също не е безразличен към съдбата на фалиралата институция и също се е опитал индиректно да сложи ръка върху активите й. Очевидно обаче действията му не са били така енергични и убедителни като тези на Овъргаз Инк. и Овъргаз Интернешъл.

Facebook logo
Бъдете с нас и във