Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЦКБ ОБЯВИ УДВОЯВАНЕ НА КАПИТАЛА СИ

Централна кооперативна банка ще увеличи капитала си от 16 169 564 лв. на 32 339 128 лева. Решението за този акт ще бъде гласувано на извънредното общо събрание на акционерите й на 30 септември. Ще бъде одобрено и издаването на нови 16 169 564 ценни книги на ЦКБ, всяка с номинал от 1 лев. Към увеличение на капитала на банката обаче ще се пристъпи, ако бъдат бъдат записани поне половината от тях или 8 084 564 броя. В противен случай нова емисия няма да има. Право да запишат от новите ценни книжа ще имат всички акционери, които са регистрирани в Централния депозитар до 14 октомври. В момента най-големи собственици на ЦКБ са Химимпорт, която държи 39.7% от капитала, и Централният кооперативен съюз с 23.44 процента.Според Закона за публичното предлагане на ценни книжа, гражданите и фирмите, които не желаят да закупят акции от новата емисия, могат да прехвърлят това свое право на другите акционери седем дни след като в Държавен вестник бъде обнародвано решението за увеличение на капитала на ЦКБ. Незаписаните книжа ще бъдат предложени за продажба на аукцион с явно наддаване. Той ще се проведе пет работни дни след изтичане на крайния срок за записване на акциите и ще бъде организиран от варненския инвестиционен посредник Реал Финанс, който също принадлежи към групата на Химимпорт.Управителният съвет на ЦКБ предвижда 75% от набраните средства да бъдат използвани за отпускането на ипотечни кредити. Останалите 25% ще бъдат вложени за подобряване на информационната система на банката. В банковите среди се твърди, че след приключването на всички процедури по увеличението на капитала на ЦКБ - дружеството и свързаните с него фирми - ЗАД Армеец и Проучване и добив на нефт и газ, ще контролират 95% от капитала на кредитната институция. Те получиха това право от БНБ на 4 август 2004 година. Играчите на фондовата борса очакват, че след това Химимпорт ще предложи на миноритарните акционери в ЦКБ да изкупи техните дялове. Тези прогнози най-вероятно повлияха за рязкото поскъпване на книжата на банката преди месец. В периода от 21 юли до 4 август средната им цена се повиши от 2.8 до 3.46 лв. за една. След това тя спадна с около 0.1 лв. и през целия период до 26 август акциите на ЦКБ се търгуваха при цени между 3.35 и 3.39 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във