Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЦИРКЪТ ТОКУДА БАНК СТАНА УЛИЧНА АТРАКЦИЯ

Лизинговата компания Лейди ВСМ ще се възползва от всички законови методи, за да възстанови собствеността си в Токуда банк, заяви председателят на фирмата Чавдар Държиков след общото събрание на кредитната институция, което приключи около 20 часа на 4 юли.След като Румен Сербезов не пожела да изпълни решението на Арбитражния съд да предаде на дошлия на събранието съдия-изпълнител 230 100 броя акции на банката, собственост на Лейди ВСМ, дружеството ще поиска да бъде въведено като собственик в банката. За това си има законови процедури, които рано или късно ще бъдат изпълнени, съобщи пред медиите Държиков. Той обяви също, че всички решения, взети от общото събрание на акционерите, са незаконни. Според него причината за това е, че дружеството Интернешънъл хоспитъл сървисиз на д-р Тарао Токуда, което по търговския регистър притежава 93.84% от банката, не е вписано като законен собственик на целия пакет от акциите. Очакваше се насроченото за 4 юли събрание на акционерите на Токуда Банк да прерасне в истински екшън заради ожесточените спорове, което лизинговата компания Лейди ВСМ и Интернешънъл хоспитъл сървисиз водят за собствеността върху кредитната институция. Те започнаха няколко месеца след като в края на 1998 г. Лейди ВСМ - собственост на Чавдар Държиков и на тогавашната изпълнителна директорка на банката Славка Иванова, продаде на Интернешънъл хоспитъл сървисиз дяловете си в капитала на банката. С изявлението си Държиков се опита да убеди медиите, че представителят на японския инвеститор д-р Тарао Токуда - Румен Сербезов, не е имал право да гласува с тези акции. Сделката още не бе изстинала, когато Иванова бе обвинена в злоупотреби за 1.8 млн. щ. долара и уволнена, независимо че в договора за покупко-продажба е имало клауза, според която тя е трябвало да остане изпълнителен директор до 2003 година. Три години след като е прехвърлила акциите си от банката на фирмата на Тарао Токуда, Иванова предявява иск пред Арбитражния съд на Българска търговско-промишлена палата, в който настоява сделката да бъде анулирана. На 4 март 2003 г. арбитражът решава, че Интернешънъл хоспитъл сървизис трябва да върне на Лейди ВСМ 230 100 броя акции от кредитната институция.Причината е, че по силата на договора между двете дружества през този период тя трябвало да остане изпълнителен директор на банката. На Румен Сербезов - представител на Интернешънъл хоспитъл сървисиз в надзорния съвет на банката, е изпратена покана доброволно да предаде акциите на съдия-изпълнител. Но той отказва. По тази причина на 4 юли Софийската районна прокуратура образува предварително производство срещу Сербезов, тъй като той е попречил на съдия-изпълнителя да изземе споменатите 230 100 броя акции. Представителите на Лейди ВСМ се постараха медиите да научат за това решение в деня на събранието, което бе насрочено за 17.30 часа. Тридесет минути преди началото на общото събрание на банката в сградата влезе съдия-изпълнителят Ковачева, придружавана от двама полицаи и служител на икономическа полиция. Заедно с тях пристигнаха Славка Иванова и Чавдар Държиков, който е председател на съвета на директорите на Лейди ВСМ. С тях бе и нотариус Валентина Благоева, чиято задача бе да удостовери, че всички изказвания на общото събрание ще бъдат коректно протоколирани. Иванова и Държиков бяха придружавани от няколко охранители, които небрежно се пръснаха в различни посоки - на около десетина метра от входа на банката, но така че да го държат под око. Зад остъклените й врати пък се виждаха охранителите на кредитната институция и бодигардовете (бивши барети) на застрахователно дружество Левски Спартак. Те са били повикани като специално подкрепление от щатните служители на банката за осигуряването на реда на общото събрание.Подсилената охрана пред и във сградата на Токуда банк на ул. Граф Игнатиев N3 в столицата повиши допълнително напрежението и привлече вниманието дори на минувачите по една от най-оживените улици в столицата. Всички изглеждаха крайно изнервени, когато Славка Иванова, Чавдар Държиков, съдия-изпълнителят, служителят на икономическа полиция и нотариусът влязоха във фоайето на банката, но не бяха допуснати в залата, където се провеждаше общото събрание. Зад заключените врати се виждаше как двамата представители на Лейди ВСМ спорят със служители на Токуда банк. След близо половинчасови дебати на общото събрание беше допуснат само съдия-изпълнителят. Чавдар Държиков обясни, че споровете са били по въпроса, дали на общото събрание с акциите на Лейди ВСМ могат да гласуват двама представители на дружеството. Служителите на банката са решили, че на него може да бъде допуснат само Държиков като председател на съвета на директорите на Лейди ВСМ или упълномощен от него представител. Според адвоката на банката Дора Ленкова обаче, Държиков и Иванова са представили две невалидни временни удостоверения за част от притежаваните от тях акции и само едно изрядно. На практика проблемът с акциите възниква още преди четири години - в средата на 1999 г. (след деноминацията на лева). Тогава банката отправя покани до всички свои акционери да предадат старите си удостоверения, за да им бъдат заменени с нови. Иванова и Държиков обаче са заменили едно-единствено удостоверение за 136 500 броя акции, с което на 4 юли на общото събрание на Токуда банк бе допуснат само Държиков. Славка Иванова остана да чака развитието на събития пред входа на банката. Пред медиите тя обясни, че решението на Арбитражния съд от 4 март, което отменя продажбата на акциите на банката от Лейди ВСМ на Интернешънъл хоспитъл сървисиз, прави лизинговото дружество притежател на мажоритарния дял от капитала на Токуда банк. Сега статуквото трябва да е същото, както през 1998 г., преди да бъде подписан договорът, с който Лейди ВСМ прехвърли по-голямата част от акциите си в банката на Интернешънъл хоспитъл сървисиз. Това означава, че в момента капиталът на банката е 10 млн. лв., като 53.34% от него са на Лейди ВСМ, 33.34% на ЗПАД Булстрад, а останалите са собственост на други по-дребни акционери, обясни Иванова.Според юристите на Токуда банк обаче, капиталът й е 30 млн. лв. и 93.84% от него са собственост на Интернешънъл хоспитъл сървисиз. Противно на Иванова те твърдят, че е валидно последното увеличение на капитала на банката от 2 септември 2002 г. - от 15 млн. на 30 млн. лева. Междувременно Лейди ВСМ е поискала от Пловдивския окръжен съд да отмени увеличението на капитала и е спечелила делото. Адвокатите на банката са обжалвали пред Пловдивския апелативен съд. Те смятат, че докато по-горната инстанция не се е произнесла, нито една от двете страни по спора не може да твърди, че е спечелила. Общото събрание на акционерите на Токуда банк приключи към 20 часа на 4 юли. Извън съдебните спорове то прие баланса и отчета за 2002 г. и освободи от отговорност (за същия период) членовете на надзорния и управителния й съвети. Румен Сербезов не предаде на съдия-изпълнителя исканите 230 100 броя акции с мотива, че те не се съхранявали в банката. Ползвайки същия аргумент, той заявил, че не може да предостави и книгата на акционерите. Според адвокатите на кредитната институция, съдия-изпълнителят не можел да изземва акции извън работното си време, което приключвало в 17.00 часа. Освен това той е трябвало да предяви претенциите си не към Румен Сербезов, а към оправомощен представител на Интернешънъл хоспитъл сървисиз, какъвто в случая е Касануки Носо. Освен това изземването не можело да стане в сградата на банката, тъй като тя не била страна в спора между Лейди ВСМ и Интернешънъл хоспитъл сървисиз. Конфликтът в Токуда банк едва ли скоро ще отзвучи. Но засега е обявен антракт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във