Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ КЛОНОВЕ ОТХАПАХА 7% ОТ БАНКОВИЯ ПАЗАР

Клоновете на чуждестранните банки в България винаги са били обект на завист от повечето мениджъри на кредитни институции у нас. И неведнъж банкерите са упреквали БНБ, че позволява да се създадат условия за нелоялна конкуренция на нашия пазар. Въпросните клонове дават няколко сериозни преимущества на своите чуждестранни собственици. За откриването им не се изисква внасянето и поддържането на минимален капитал от 10 млн. лв., който е задължителен за всяка една учредена в България банка. Много важно предимство е, че пред чуждестранните клонове не стоят нормативните ограничения за размера на отпусканите от тях кредити, каквито има пред базираните у нас банки. А това обстоятелство тегли като магнит големите корпоративни клиенти. Неслучайно Национална банка на Гърция запази клона си в София, въпреки че купи ОББ - втората по големина банка в България. И прекара през софийския си клон няколко големи кредитни сделки.Някои структури на чуждестранните банки у нас притежават и още едно предимство. Депозитите на клиентите им са застраховани по европейското законодателство, където гаранцията е 20 млн. евро, а не 10 хил. лв., както е в България. Тази екстра предлагат клоновете на Алфа банк, Пиреос банк, Национална банка на Гърция, а до неотдавна и клонът на Хипоферайнсбанк, който от 18 декември обаче има статут на самостоятелна банка. Депозитите в клоновете на ИНГ Банк и Ситибанк са гарантирани по българското законодателство. Клиентите им обаче могат да са напълно сигурни за парите си, тъй като и ИНГ Банк, и Ситибанк са световни лидери във финансовия сектор.Накратко казано, предимствата за една чуждестранна финансова институция при откриването на клон у нас, а не на банка са много. И това се потвърждава от финансовите показатели на седемте клона на чуждестранни банки у нас. Общият размер на балансовото им число в края на ноември 2001 г. е 856.3 млн. лева - над 7% от всички банкови активи в България. В клоновете на чуждестранни кредитни институции гражданите и фирмите са депозирали 461.6 млн. лв., а предоставените заеми са общо 581.2 млн. лева. С други думи, споменатите клонове са реална сила на нашия пазар, с която трябва да се съобразява всеки финансов мениджър. Лидери сред клоновете на чуждестранни банки у нас са ИНГ Банк, Хипоферайнсбанк (България) и Ситибанк. От тях най-дълго време на нашия пазар еИНГ БанкКлонът започва дейността си в България през 1996 г., като първоначално предлага услуги само за корпоративни клиенти. Пробивът му на пазара дойде през 1996 г., когато в него се вляха значителна част от парите, които фирмите теглеха от фалиращите банки. Клонът на ИНГ Банк продължи да развива услугите си, предназначени за фирми. Той работи с повечето големи предприятия в България. Осигурява финансиране за Нефтохим и е предоставил около 15 млн. щ. долара инвестиционен заем на Русенска корабостроителница.От началото на 2001 г. клонът на ИНГ Банк обръща внимание и на гражданите. Мениджърите му обаче предпочитат да обслужват предимно служителите на фирми, които са клиенти на клона. Той осигурява незабавни разплащания чрез системата Мултикеш и предлага дебитни карти, чиито притежатели могат да ползват овърдрафт в зависимост от месечното си възнаграждение. Максималната сума на този краткосрочен обезпечен заем обаче не може да надхвърля 1500 лева. Клонът на ИНГ Банк предлага и жилищни кредити, чийто размер не може да е по-малък от 20 хил. лв., а срокът им за погасяване е от три до десет години. От началото на 2001 г. до края на ноември заемите, предоставени на граждани, са се увеличили от 900 хил. на 1.5 млн. лв., а кредитите за фирми са нараснали от 140 млн. на 199.7 млн. лева.Клонът се развиваше доста успешно под ръководството на изпълнителния директор Питър Ролс. От началото на 2001 г. до края на юни балансовото число на холандското поделение нарасна от 263.8 млн. на 306.7 млн. лева. През юли Ролс бе прехвърлен на работа в Ирландия, където пое клона на ИНГ Банк в Дъблин. Шефският стол в софийския клон пък бе зает от Ян Вилем Оверватер, който е работил за ИНГ Банк в Малайзия, Индонезия, Бразилия, Холандия и Чехия. Смяната в мениджмънта на клона обаче бе последвана от намаляване на пазарния му дял - вероятно временна. Данните сочат, че от юни до края на ноември балансовото му число е намаляло до 265.1 млн. лв., а привлечените средства от граждани и фирми са паднали от 201.6 млн. до 171.2 млн. лева.Клонът на Ситибанкбуквално нахлу на банковия ни пазар. БНБ му даде лиценз за извършване на банкова дейност на 22 юни 2000 г. и той веднага пое обслужването на заема от 70 млн. щ. долара, който американската Ситибанк отпусна на АЕЦ Козлодуй. Клонът приключи годината с активи от 125.8 млн. лв., а отпуснатите от него кредити достигнаха 68.8 млн. лева. Според управляващия директор на клона Пламен Илчев, управляваната от него структура работи предимно в големите български и чуждестранни фирми у нас.Става дума за първите 100 дружества в България по обем на продажбите. Ние смятаме, че това са клиентите, на които най-пълноценно можем да предложим всички услуги на една глобална финансова институция, каквато е Ситибанк със своите 3500 клона в 104 държави, заяви Илчев.Чрез клона на Ситибанк клиентите й у нас могат да ползват всички продукти на най-голямата частна международна финансова групировка Ситикорп, в която освен Ситибанк влизат инвестиционният финансов гигант Саломон Смит Барни и застрахователната групировка Травълърс. Заслугата за привличането им на българския пазар е изцяло на сегашния управител на клона Пламен Илчев. Банковата си кариера той започва през 1982 г. в БУЛБАНК. Минава през всички стъпала на йерархията й и през 1987 г. става началник на нейния клон в Лондон. На тази длъжност остава до 1991 г., когато се прехвърля на работа в ЕБВР. Там достига до длъжността изпълнителен директор. През 1996 г. Илчев е избран за подуправител на БНБ. Разделя се с този пост в средата на 1997 г. и оттогава съдбата му е свързана със Ситибанк. От ноември 1997 до септември 1998 г. последователно е вицепрезидент на дъщерните й кредитни институции във Варшава и в Москва. През октомври 1998 г. той поема ръководството на представителството на Ситибанк в София и логично през юли 2000 г. става шеф на клона й у нас.В края на ноември активите му са 182.6 млн. лв., депозитите на фирми са 109.2 млн. лв., а отпуснатите от Ситибанк - София, кредити достигнаха 103.2 млн. лева.Хипоферайнсбанк (България) е единственият от седемте чуждестранни клона, който получи банков лиценз от БНБ, с което третата по големина банкова групировка в Европа Хипоферайнсбанк Груп затвърди присъствието си в България. В началото на 2001 г. активите на управляваната от Людмил Гачев структура бяха 137.6 млн. лв., а до края на ноември те вече са 166.8 млн. лева.Софийският клон на базираната в Мюнхен Хипоферайнсбанк (България) е създаден през септември 1995 година. В началото на 2001 г. Хипоферайнсбанк купи Банк Аустрия Кредитанщалт, като й повери управлението на всичките си структури в Източна Европа. Така софийският клон на Хипоферайнсбанк (България) попадна под австрийски контрол и сега новите му патрони получиха решение от БНБ да го превърнат в банка с капитал от 29 млн. лева. В нея ще работят 60 служители.Людмил Гачев преживя всички тези трансформации като несменяем шеф на клона на Хипоферайнсбанк (България) в София. Той ще бъде и изпълнителен директор на банката, която ще носи името ХФБ България. Това ще бъде и своеобразно признание за мениджърските умения на Гачев. Ръководеният от него клон работи предимно с частни дружества, като от юни до ноември 2001 г. е увеличил отпуснатите кредити от 106.3 млн. до 115.9 млн. лева. Депозитите от граждани и фирми пък са повишени от 60.3 млн. на 70.7 млн. лева. В момента ХФБ България има свои офиси в Русе и Бургас, а през тази година тя ще открие втори клон в София.Първи към българския пазар обаче се устремиха гръцките банки, като пионер в това отношение беклонът на Пиреос банкТой носи това име от средата на 2000 г., когато доминираната от фамилията Вардиноянис Пиреос банк погълна Хиосбанк. Последната пък получи лиценз за клон у нас още през март 1993 година. Гръцката банка има големи амбиции за разширяване на операциите си тук. През 2000 г. тя безуспешно се опита да купи БУЛБАНК и ОББ. След това насочи апетитите си към Първа инвестиционна банка, но и там удари на камък. Очевидно засега Пиреос банк трябва да се задоволи с присъствието си на нашия пазар чрез софийския си клон, който се ръководи от четирима управители - Йоханис Тсиригакис, Маргарита Петрова-Кариди, Жасмина Узунова и Силва Иванова. Банката обслужва операциите предимно на гръцки дружества, които имат бизнес в България. Балансовото й число в края на ноември 2001 г. е 70.3 млн. лв., размерът на отпуснатите кредити - 61.2 млн. лв., а депозитите на граждани и фирми - 37.7 млн. лева.Клонът на Алфа банке наследник на структурата на Йонийска и народна банка на Гърция, която бе погълната от Алфа банк през 2000 година. Алфа банк е втората по големина в южната ни съседка и се контролира от фамилията Костопулос. До момента дейността на клона й в София, чиито мениджъри са Анастасиос Стефис и Урания-Анна Смарагди, не може да се похвали с особени успехи. В края на ноември 2001 г. активите му не надхвърлят 44.2 млн. лв., а депозитите на граждани и фирми - предимно гръцки, са около 25.8 млн. лева.През ноември миналата година Алфа Банк обяви, че ще се слее с най-голямата кредитна институция в южната ни съседка Национална банка на Гърция. А това предполага, че софийският клон на Алфа Банк ще стане част от структурата на обединената мегабанка и вероятно ще бъде подчинен на клона на Национална банка на Гърциякойто работи у нас от март 1995 година. Управителят на банковата структура Христос Кацанис има най-дълъг стаж на чуждестранен банкер в България. През 1992 г. той подготвя създаването на клона на Хиосбанк у нас, а от есента на 1993 г. се настанява постоянно тук. Кацанис управлява клона на първата чуждестранна банка в България до ноември 1995 година. След това става главен регионален директор на Глобал Файненс, а от март 1997 г. поема същия пост за балканския регион на Национална банка на Гърция. Българския й клон той ръководи заедно с Константинос Братос, Атанасиос Панагопулос и Сутириос Топалдзикис. Балансовото число на банковата структура е 84.8 млн. лв. към края на ноември, като през септември 2001 г. е било 76.4 млн. лева. За периода между тези два месеца отпуснатите кредити са се увеличили от 64.5 млн. на 71.6 млн. лева. Привлечените депозити от граждани и фирми пък възлизат на 37.9 млн. лв. в края на ноември.Показателите на единствения клон на банка от другата ни южна съседка - Турция, са много по-скромни от тези на останалите шест чуждестранни клона в България.Зираат банк отвори врати на 26 юни 1998 г. в София. Сумата на активите й към края на ноември миналата година възлиза на 42.5 млн. лв., като отпуснатите кредити са само 759 хил. лв., а привлечените депозити от граждани и фирми - 12.1 млн. лева. Управител на клона е Джанер Акар, а за негова заместничка е назначена Фатма Шенел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във