Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ НА ОПАШКА ЗА КИТАЙСКИ АКЦИИ

Щатската инвестиционна банка Голдмън Сакс (Goldman Sachs Group) получи в началото на седмицата разрешение от китайската Контролна комисия за ценни книжа да инвестира в китайски ценни книжа от клас А. Това са деноминирани в местна валута акции и облигации на обща стойност 515 млрд. юана, които се търгуват на фондовите борси в Шанхай и Шенчен и с които можеха да сключват сделки само китайски търговци. Правителството на страната обеща да даде достъп на международни инвеститори до местната борса, което бе едно от условията за присъединяване на Китай към Световната търговска организация. Голдмън е поредният инвестиционен играч, получил разрешение да стане чуждестранен институционален инвеститор в местни акции. Преди него лицензи за такава търговия получиха швейцарският първенец Ю Би Ес (UBS), японският брокер Номура сикюритис (Nomura Securities) и щатските банки Моргън Стенли (Morgan Stanley) и Ситигруп (Citigroup). На опашка за разрешителни чакат още немската Дойче банк (Deutsche Bank) и регистрираните във Великобритания международни финансови институции Ейч Ес Би Си холдингс (HSBC Holdings) и Стандард Чартърд (Standard Chartered). Ценните книжа от клас А - акции, конвертируеми облигации, книжа на взаимни фондове и акции от първоначални публични емисии, заемат 99% от местния фондов пазар. Останалите са деноминирани в чуждестранна валута книжа от клас В, до който чужденците отдавна имат достъп. Задграничните купувачи на ценни книжа от клас А трябва да имат минимум 10 млрд. щ. долара активи и да инвестират в китайските акции най-малко 50 млн. щ. долара. След като получат разрешение да търгуват с тях, те получават инвестиционни лимити. Например сумата на Ю Би Ес е 300 млн. щ. долара, на Номура - 50 млн. щ. долара, на Моргън Стенли - 300 млн. щ. долара, и на Ситигруп - 75 млн. щ. долара. Лимитът на Голдмън Сакс все още не е определен. Одобрените чуждестранни инвеститори трябва да внесат парите, които смятат да вложат в ценните книжа от клас А в специална попечителска сметка в одобрена от надзора банка в Китай. Ю Би Ес и Номура са избрали за целта китайското поделение на Ситибанк. Моргън Стенли и Голдмън Сакс са посочили за попечител Ейч Ес Би Си, която отдавна работи на банковия пазар в Китай. Самият Ейч Ес Би Си холдингс пък ще работи с Китайска строителна банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във