Банкеръ Daily

Финансов дневник

Четири нови застрахователни компании от ЕС искат да работят и у нас

През август четири застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а две са преустановили извършването на дейност, отчитат от регулатора. Към края на месеца застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на страната, са 620.

КФН информира още, че през месеца 13 нови застрахователни посредници от държави членки са съобщили, че желаят да извършват дейност в България. Към 31 август 2018 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на  България, са 2384.
През изминалия месец няма застрахователни дружества със седалище на територията на България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност в други държави членки на ЕС. Към 31 август 2018 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в България, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15. 

През месец август един застрахователен посредник със седалище на България е заявил намерение да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС. От КФН обобщават, че към 31 август 2018 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в България, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в други държави членки на ЕС, е 43.   

Facebook logo
Бъдете с нас и във